Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Poster taggade ‘platssamverkan’

Trygghetsvandring i Hässelby Strand

Trygghetsvandring i Hässelby Strand

Förra veckan genomförde vi en trygghetsvandring i Hässelby Strand tillsammans med fastighetsägare, Stockholms stad – Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning samt boende i området.

Brf Kapprocken

Brf Kapprocken ny medlem hos Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

– Vi tror på samarbete med andra, vad det än må vara säger styrelsen för Brf Kapprocken.
De hade hört talas om Hässelby-Vällingby Fastighetsägare av en annan bostadsrättsförening som redan är medlemmar och även läst om föreningen på nätet.
Karin Göransson från Hässelby-Vällingby Fastighetsägare besökte bostadsrättsföreningen och berättade om verksamheten och samverkan med andra fastighetsägare och organisationer i Hässelby-Vällingbyområdet. Det resulterade i att Brf Kapprocken beslöt att bli medlemmar.

Henrik Littorin, Brf Säteritaket.

Brf Säteritaket är ny medlem i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

Brf Säteritaket i Hässelby är en nybildad förening sedan hösten 2021 och medlemmar i Hässelby-Vällingby fastighetsägare sedan januari 2023.

– Det stora arbetet med bostadsrättsföreningen drog igång 2022. Det är ett omfattande arbete att gå från att vara hyresgäst till att bli ägare med ett annat ansvar och att hitta formerna för föreningen och bygga ett nätverk, berättar Henrik Littorin som är sekreterare i styrelsen för Brf Säteritaket.

Stöd i allt från trygghetsbesiktningar till trygghetsvandringar

Under förra hösten blev han kontaktad av Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och därefter träffades styrelsen för Säteritaket och fastighetsägarföreningen för ett informationsmöte där Anna-Karin Pettersson, projektledare och Karin Göransson, verksamhetschef presenterade fastighetsägarföreningens arbete.

– Efter det ville vi bli medlemmar och se vad ett medlemskap i föreningen kan innebära för oss. Eftersom vi är en ny förening så hoppas vi att det ger oss stöd allt från trygghetsbesiktningar till trygghetsvandringar, säger Henrik.

Bäst tillsammans

Han menar att med tanke på att föreningen ligger nära Hässelby Torg och tunnelbanan som kvälls- och nattetid kan uppfattas som otrygg, så är det också intressant att se vad man tillsammans kan göra för området.
– Vi har inga problem i vår förening, men det är en orolig tid vi ser nu över hela Stockholm och kanske framförallt i förorterna. Sådant här löser man bäst tillsammans, ju fler vi är i området ju mer kan vi vara med att påverka och förebygga, säger han.

Henrik Littorin, Brf Säteritaket.

– Vi är glada att få in fler Brf-medlemmar då de är viktiga för verksamheten. Bostadsrättsföreningarna är boende i våra stadsdelar och har ett helt annat inifrån-perspektiv som vi behöver i föreningen. Det finns en stor fördel för bostadsrättsföreningarna också, som Henrik säger, att kunna jobba förebyggande tillsammans med andra fastighetsägare, gällande tryggheten i allmänhet men runt Hässelby Torg i synnerhet för just Brf Säteritaket, säger Karin Göransson från Hässelby Vällingby Fastighetsägare.

Vill få kunskap

Henrik berättar att de också är intresserade av hur man kan arbeta mot oriktiga hyresförhållanden. Som ny förening vill de få kunskap om hur man på ett bra sätt arbetar förebyggande mot otillåten andrahandsuthyrning, både gällande hyres- och bostadsrätter.

Föreningen omfattar 97 lägenheter i ett kvarter som består av en låg tvåvåningsbebyggelse som kompletteras med tre punkthus i nio våningar. Tillsammans skapar husen en ljudavskärmad gårdsmiljö. Fastigheten ligger nära till tunnelbana och Vällingby centrum men även nära naturen och Mälaren.

Föreningen arbetar med ökad trygghet och trivsel och har stärkt belysningen och satt upp avgränsningar för att ta bort passager, som inte är naturliga, för att hindra att fastigheten fungerar som en genväg. Man försöker att arbeta efter metoden med att laga sådant som är trasigt, utan väntetid, men pandemin och kriget har gett en längre ledtid på allt.

– Vi vill ha mer tips och idéer hur vi kan arbeta vidare. Medlemskapet hos i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och HSB ger en trygghet för oss som är relativt nya fastighetsägare, avslutar Henrik.

Här kan du läsa mer om Brf Säteritaket.

Text: Katarina Magnusson
Foto: Brf Säteritaket

Anna-Karin Pettersson och Karin Göransson, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Verksamhetsplanering 2023

Nu har vi haft vår årliga gemensamma verksamhetsplanering tillsammans, Fastighetsägare i Järva, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Skärholmens Fastighetsägare och Rågsveds Fastighetsägare.
Trygghetsvandring i Råcksta

Trygghetsvandring i Råcksta

I veckan har vi genomfört en trygghetsvandring i Råcksta tillsammans med SISAB, Svenska Bostäder, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, MTR och Trafikkontoret. Även boende var med och bidrog med viktiga perspektiv och lokalkännedom.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem