Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

I samverkan för ett tryggare och trivsammare Hässelby-Vällingby

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare är en ideell förening som arbetar för en positiv utveckling av Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Det gör vi genom samverkan med våra medlemmar, stadsdelen, polisen och andra lokala aktörer. Tillsammans arbetar vi för att stadsdelen ska bli en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Alla fastighetsägare i Hässelby-Vällingby, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar.

Vår vision är att stadsdelarna Hässelby-Vällingby skall vara en väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende där boende, verksamma och besökare trivs och känner sig trygga. Det gör vi genom att sätta fokus på en tilltalande miljö, en bra stadsplanering, effektiva kommunikationer och en ökad upplevd trygghet.

Vi arbetar med BID-inspirerad samverkan (Business Improvement Districts) i en svensk modellen som har hämtat inspiration från USA. Modellen används med framgång på ett antal platser i Sverige, främst i storstäderna och vi har tre systerföreningar i Stockholm; Järva, Skärholmen och Rågsved som vi har stort utbyte av. Samverkansmodellen kan användas för att, inom ett definierat geografiskt område, komplettera existerande offentlig service och göra området tryggare, säkrare och mer attraktivt.

Vill du veta mer om Hässelby-Vällingby Fastighetsägare?
Här kan du ladda ner föreningens verksamhetsberättelse för 2021.

Här kan du ladda ner en liten informationsfolder om föreningen (A5) som pdf.

Aktuellt

Racksta vandring 2023

Kombinerad trygghetsvandring och medborgardialog i Råcksta

Den 27 februari klockan 17.00-18.45 kombinerar vi medborgardialog och trygghetsvandring,...

Pappatraffar Hava 2

Pappaträffar i Hässelby och Vällingby

I samarbete med föreningen Svenska med baby arrangerar Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning,…

Racksta

Datum och platser för årets trygghetsvandringar och medborgardialoger

Under 2023 testade vi att kombinera medborgardialog och trygghetsvandring vid…

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem