Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

Ideell förening som samlar fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i området

Alla hyresvärdar, lokalfastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde är välkomna att ansluta sig. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen och polis.

Vår vision är att stadsdelarna Hässelby-Vällingby skall vara en väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende där boende, verksamma och besökare trivs och känner sig trygga. Det gör vi genom att sätta fokus på en tilltalande miljö, en bra stadsplanering, effektiva kommunikationer och en ökad upplevd trygghet. På så sätt vill vi positivt påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter, bostadsrätter och lokaler.

Vill du veta mer om Hässelby-Vällingby Fastighetsägare?
Här kan du ladda ner föreningens verksamhetsberättelse för 2021.

Verksamhetsberättelse 2021

Aktuellt

Stockholm erbjuder många utegym runt om i staden. Enbart i Hässelby-Vällingby finns tio stycken!

Sommar i Hässelby-Vällingby

Ett sommartips till dig som är i Stockholm under sommaren...

Vällingby

Platssamverkan

Platssamverkan sker på ett geografiskt avgränsat område där de lokala…

Försök inte lura mig - om bedrägeri mot äldre

Försök inte lura mig!

Polisen har tagit fram utbildningsmaterial om hur äldre personer kan…

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem