Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

Ideell förening som samlar fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i området

Alla hyresvärdar, lokalfastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom Hässelby Gård, Grimsta och Smedshagen är välkomna att ansluta sig. Arbetet är långsiktigt och bygger på en nära samarbete med stadsdelsförvaltningen och polis.

Vår vision är att stadsdelarna Hässelby-Vällingby skall vara en väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende där boende, verksamma och besökare trivs och känner sig trygga. Det gör vi genom att sätta fokus på en tilltalande miljö, en bra stadsplanering, effektiva kommunikationer och en ökad upplevd trygghet. På så sätt vill vi positivt påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter, bostadsrätter och lokaler.

Grimsta

Grimsta

Hässelby Gård

Hässelby Gård

Smedshagen

Smedshagen

Nyheter

Vinnare av tipspromenad under Trygghetsdag i Hässelby 24/11!

Stort tack till alla som deltog på vår tipspromenad under Trygghetsdagen i Hässelby. Det var många svåra frågor men det var flera som hade en stor andel rätt svar, bra jobbat!. Här nedan presenteras vinnarna!

Vinnare tipspromenad för barn

  1. Fabian, vinnare av powerbank
  2. Julian, vinnare av powerbank
  3. Fatima, vinnare av powerbank
  4. Nathaniel, vinnare av godisburk

Vinnare tipspromenad för vuxna

  1. Emma, vinnare av powerbank
  2. Abdi, vinnare av brandsläckare
  3. Karolina, vinnare av powerbank
  4. Laila, vinnare av powerbank

 

Följande personer har även vunnit en brandfilt: 

Fariya, Ersin, Yosel, Mats P, Erik, Osmanmosa

Svaren på utslagsfrågorna var 100 utryckningslarm för vuxen och 67 st skumtomtar för barn.

 

Svar på tipspromenaden hittar du här. De rätta svaren är markerade med en “smiley”.

Vinnarna kommer att kontaktas inom kort.

Återigen stort tack till alla tävlande!

Läs mer

Trygghetsdag i Hässelby

Den 24 november arrangerade Hässelby-Vällingby Fastighetsägare en välbesökt trygghetsdag för boende i Hässelby. På plats fanns såväl fastighetsägare som Stockholms brandförsvar, polisen och föreningen Grannstöd Hässelby-Vällingby samt stadsdelsförvaltningens säkerhets- och trygghetsstrateg Amir Farihadi.

 

– Det blev en mycket lyckad dag med uppskattningsvis runt 300 besökare som fick information och ställde frågor kring trygghet och säkerhet när det gäller både det egna hemmet och miljön runt omkring, säger Catarina Johansson Nyman, vd i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Idag är föreningens medlemmar såväl de stora fastighetsägare som allmännyttan och bostadsrättsföreningar samt Fastpartner som äger Hässelby Centrum. Förutom sådana här arrangemang och andra samverkansaktiviteter erbjuder föreningen sina medlemmar bland annat trygghetsbesiktningar, något som alltfler fastighetsägare och representanter från områden även utanför Stockholm är nyfikna på enligt Catarina Johansson Nyman.

Representanter från hyresvärdarna Svenska Bostäder, Micasa, Stockholmshem, Hässelbyhem och även Isabel Enberg från Hässelby Centrum var på plats för att prata med boende och informera om hur man arbetar med trygghetsfrågor.

Syenna Alem, Biträdande enhetschef vid Fritidsgården Lyktan var på plats med en grupp ungdomar som bjöd på kaffe, saft och bullar. Fastighetsägarföreningen arrangerade en tipspromenad och hade popcornmaskin på plats och en professionell ansiktsmålare vilket gjorde att föräldrarna i lugn och ro kunde prata trygghet och ställa frågor till både hyresvärdar, brandförsvar och polis.

 

Tips från dagen:A och O är att ha en hemförsäkring. Se till att ha brandvarnare, brandfilt brandsläckare i hemmet. Vid en brand tänk: RÄDDA, LARMA, VARNA, SLÄCK, ordningen kan variera beroende på förloppet. Stäng dörrar, det fördröjer branden och lämna lägenheten!

 


På bilden ses en brandman instruera hur en brandsläckare kan användas

 

 

Läs mer

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem