Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

Ideell förening som samlar fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i området

Alla hyresvärdar, lokalfastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde är välkomna att ansluta sig. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen och polis.

Vår vision är att stadsdelarna Hässelby-Vällingby skall vara en väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende där boende, verksamma och besökare trivs och känner sig trygga. Det gör vi genom att sätta fokus på en tilltalande miljö, en bra stadsplanering, effektiva kommunikationer och en ökad upplevd trygghet. På så sätt vill vi positivt påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter, bostadsrätter och lokaler.

Vill du veta mer om Hässelby-Vällingby Fastighetsägare?
Här kan du ladda ner föreningens verksamhetsberättelse för 2021.

Verksamhetsberättelse 2021

Aktuellt

Ulf Malm

Det brottsförebyggande arbetet är långsiktigt och får aldrig släppas

Sedan 2014 har Ulf Malm arbetat som VD i fastighetsägarföreningarna...

Karin Göransson

Vi hälsar Karin Göransson varmt välkommen till Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

Karin börjar den 15 augusti som ny verksamhetschef för föreningen….

Sofie Rådestad och Linnéa Bergman från Håll Sverige Rent, Sanna Berg och Anna-Karin Pettersson från Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Mindre skräp ger ökad trygghet

Alla områden har utmaningarna med skräp. Skräp är kopplat till…

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem