Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Författar Arkiv

Vällingby

Platssamverkan

Platssamverkan sker på ett geografiskt avgränsat område där de lokala aktörerna arbetar tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en specifik plats. Det kan även kompletteras med sociala insatser eller kultur på platsen.

Ditt litterära Stockholm

Ditt litterära Stockholm

Sätt din favoritplats på kartan med (någon annans) väl valda ord. Nu finns det möjlighet att få din favoritplats som litterär skylt. Skicka in förslag på skönlitterära citat med kopplingar till platser i Stockholm eller varför inte specifikt Hässelby-Vällingby!

Ulf Malm

Det brottsförebyggande arbetet är långsiktigt och får aldrig släppas

Sedan 2014 har Ulf Malm arbetat som VD i fastighetsägarföreningarna i Järva, Rågsved och Hässelby-Vällingby, nu har han ett nytt uppdrag när en ny förening i Göteborg ska bildas.

Under 1997-2011 arbetade Ulf med kartläggningar av brottslighet och otrygghet, med brottsförebyggande arbete och samverkan mellan fastighetsägare inledningsvis i Hjällbo, Bergsjön, Gårdsten, Lövgärdet, Rannebergen, Angereds centrum och Gamlestaden och andra områden i Göteborg. År 2006 blev han engagerad av Svenska Bostäder i Järvalyftet. Ulf var engagerad vid uppstarten av Fastighetsägare i Järva 2007, då i egenskap av säkerhetschef på Svenska Bostäder som var initiativtagare till föreningen tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm.

Ökad trygghet och minskad brottslighet

Ulf arbetade 2011-2013 med Helsingborgshems trygghetscertifiering. Vid slutfasen av uppdraget blev han tillfrågad om att bli VD för Fastighetsägare i Järva och Rågsveds Fastighetsägare som då var nystartad.
– Det var en spännande utmaning som jag utan tvekan tackade ja till, säger Ulf som tidigare arbetat med verksamheterna men inte lett dem.

2019 bytte Ulf Rågsveds Fastighetsägare mot Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, där han var med vid bildandet 2017 på uppdrag av Svenska Bostäder.

– Det har varit åtta väldigt händelserika år där fokus har varit grunduppdraget; ökad trygghet och minskad brottslighet. Den röda tråden är Rutinaktivitetsteorin och Broken Windows-teorin. Det handlar i grund och botten om ordning och redan och en bra förvaltning där fastighetsägarna kan göra väldigt stor skillnad, menar Ulf.

Ulf Malm

Systematiken är A och O

Det kan tyckas vara enkla åtgärder som behövs, men det är långt ifrån enkelt att se dem förverkligas och systematiken är väldigt viktig menar Ulf. Han säger att man som fastighetsägare ofta tror att man redan kan och gör allt för att minska brottsligheten och öka tryggheten i sina fastigheter.
– Men det är lätt att missa detaljer som kan få stora konsekvenser. Det räcker att köpa in en felaktig dörr som kommer att påverka tryggheten, säkerheten och förvaltningen negativt i många år framåt, säger Ulf. Det är dessutom väldigt oekonomiskt, även om den bristfälliga dörren kanske är billigare i inköp, tillägger han.

Detaljer och systematik är a och o, det är långt ifrån alltid man ”kan bäst själv”, även om förvaltningarna arbetat med det i många år. En anledning är avsaknaden av byggregler och rutiner kring säkerheten i fastigheter, så som det till exempel finns när det gäller el- och brandsäkerhet. Det är därför trygghetsbesiktningar behövs.

Du vinner respekt genom att göra hemläxan

Även miljön utanför fastighetsgränsen är viktig för hyresgästernas trygghet och trivsel. Det innebär att en annan viktig del i det brottsförebyggande arbetet är samverkan med andra lokala aktörer, stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret och polis med flera. För att kunna ställa krav på andra behöver man göra sin egen hemläxa och genomföra rätt åtgärder som ger ett resultat, menar Ulf.
– Du vinner respekt genom att göra vad du själv kan och visa att du menar allvar. Initiativet bör komma från fastighetsägaren och det handlar i grund och botten om att ha ett boendeperspektiv, säger Ulf.

– Fastighetsägare bör arbeta utifrån brottsofferperspektivet i stället för gärningsmannaperspektivet. Förebilder finns inom trafiksäkerhetsarbetet, brandsäkerhetsarbetet, elsäkerhetsarbetet, barnsäkerhetsarbetet och alkoholpolitiken med regler för att förebygga olyckor och skador. Det har hänt otroligt mycket och det pågår just nu. Resultaten återstår att se, detta är en långsiktig resa som fastighetsägarna aldrig får släppa eftersom grunden handlar om förvaltning, menar Ulf.

Samma sak gäller för de offentliga miljöerna, de får aldrig släppas när det gäller ordning, reda och städning, det är därför föreningen är så viktig, som en motor och kvalitetskontrollant både i medlemmarnas arbete och i samarbetet med andra, menar han.

Ett självfinansierat och långsiktigt arbete

Ulf tycker att arbetet i föreningarna har varit fantastiskt roligt med många som är otroligt engagerade och duktiga både hos medlemmarna, de kommunala förvaltningarna och polisen.

Ulf tror starkt på den här samarbetsformen som är självfinansierad och långsiktig. Idén kommer ursprungligen från Göteborg med Fastighetsägare i Gamlestaden/BID Gamlestaden, som bildades 2001. Det här är inga projekt där finansieringen är tidsbegränsad oavsett om projektet initieras av stat, kommun eller privata aktörer.
– Nästa uppdrag är att hjälpa till vid starten av ett partnerskap mellan fastighetsägare, kommunala bolag och förvaltningar samt polisen i Frölunda och Tynnered Göteborg på uppdrag av Bostads AB Poseidon, säger Ulf, som efter 16 år är tillbaka i Göteborg.

Text: Katarina Magnusson

Anna-Karin Pettersson, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Michel Frejd, Länsstyrelsen, Jonathan Gustafsson Berg, Fastighetsägare i Järva

Idag var Fastighetsägare i Järva och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare på besök hos Länsstyrelsen Stockholm.

Sofie Rådestad och Linnéa Bergman från Håll Sverige Rent, Sanna Berg och Anna-Karin Pettersson från Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Mindre skräp ger ökad trygghet

Alla områden har utmaningarna med skräp. Skräp är kopplat till trygghet och trivsel på många sätt, bland annat upplevs en skräpig miljö som mer otrygg. Föreningarna i Hässelby-Vällingby och Järva har haft en gemensam workshop för arbeta fram en projektplan för hur vi kan samverka i våra områden för att minska skräpet. Det handlar om allt från skräp ute i våra områden till miljöstugor.

Trygghetsvandring i Grimsta

Trygghetsvandring i Grimsta

I går genomförde vi en trygghetsvandring i Grimsta där Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Svenska Bostäder, SISAB och Trafikkontoret deltog.
Daniel Nilsson, distriktschef Västerort, Svenska Bostäder

Trygg där man bor – en grundpelare

Att vara trygg där man bor, är en grundpelare att arbeta utifrån i fastighetsförvaltning säger Daniel Nilsson. Han är distriktschef Västerort hos Svenska Bostäder sedan oktober förra året, men har varit hos Svenska Bostäder sedan 2014 bland annat som förvaltare.

– Vi ser dagligen till att det är helt, rent och snyggt, att lampor fungerar och fönster i gemensamma utrymmen är hela för att nämna några exempel. Att vara närvarande i våra områden är en trygghetsaspekt i sig. Sedan har vi specifika projekt kring trygghet där vi till exempel rustar upp källare, sätter in Aptus låssystem med mera, säger Daniel.

Respekt för människors hem

Innan Daniel började hos Svenska Bostäder har han arbetet inom fastighetsbranschen men inom restaurang, lokaler och hotell.
– Det är en annan typ av förvaltning där mer fokus ligger på affären. När vi arbetar med bostäder så är det viktigt att förstå att vår verksamhet är någon annans hem och borg, respekten för människor är viktig, säger Daniel.

Daniel är uppväxt i Västerort och bodde här till 25-årsåldern. Han menar att det finns ett engagemang här, att folk är engagerade i sin miljö. Svenska Bostäder har också som ledord ”tillsammans för ett hållbart liv i och mellan husen” och lägger stor vikt i att skapa trygga och inkluderande boendemiljöer där utemiljön kring husen är en förlängning av hyresgästernas hem.

Trygghet i fokus

– Problembilden varierar i vårt bestånd där vissa områden upplevs som mer otrygga än andra. Vi arbetar med att öka vårt NKI och trygghet är ett fokusområde. Vi behöver arbeta aktivt med att skapa trygghet och där är samarbetet mellan staden och polisen väldigt viktigt, säger Daniel.

Daniel berättar vidare att Svenska Bostäder arbetar med långsiktig förvaltning och aktivt trygghetsarbete. Man fortsätter med de trygghetsbesiktningar som föreningen erbjuder sina medlemmar och gör åtgärder enligt de protokoll som besiktningarna resulterar i.
– Vi har genomfört de största åtgärderna och nu är det främst mindre åtgärder kvar som till exempel att se över cykelställ.

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare innebär samverkansmöjligheter

Daniel menar att Svenska Bostäder har stor nytta av Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och de samverkansmöjligheter som föreningen innebär.
– När jag efterträdde Helene Engholm som distriktschef, som nu är distriktschef Söderort, så var det naturligt att även jag engagerar mig i föreningen där hon tidigare var med i styrelsen. För mig är det självklart att vi är medlemmar.

Daniel förväntar sig att föreningen är den sammanhållande länken mellan olika aktörer i området och att föreningen driver på arbetet på trygghetsfronten och bidrar med sin expertis inom trygghetsområdet.
– Det är viktigt att föreningen är aktiv i platssamverkan, bjuder in till trygghetsvandringar och att vi syns och verkar tillsammans, avslutar Daniel.

Daniel Nilsson, distriktschef Västerort, Svenska Bostäder

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem