Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Författar Arkiv

Seminarium om våld i nära relation

Välkommen på seminarium om våld i nära relation, den 3 oktober kl. 08.00. Seminariet kommer att hållas i Cronqvistsalen på Hässelby – Vällingby Stadsdelsförvaltning, ingång från Astrakangatan 19. Vi vänder oss till dig som arbetar nära boende i stadsdelarna Hässelby Gård, Grimsta och Smedshagen. Syftet är att dela kunskap och information kring hur den som arbetar i fastigheter hanterar situationer då det förekommer misstanke eller visshet om våld i hemmet.  T.ex. –Vad händer om jag gör en anmälan? – Var kan jag vända mig? – Hur ser polisens arbete ut? Program:
 • 07.30, föreningen bjuder på frukost
 • 08.00, Catarina Johansson Nyman hälsar välkommen
 • 08.30, Huskurages Nina Rung föreläser
 • 09.30 Alla Kvinnors Hus föreläser
 • 10.00 Paus
 • 10.30, Relationsvåldsteamet, Stockholms stad, Josefin Öhman föreläser.
 • 11.00, Lennart Stenhammar från Polisen föreläser
 • 11.30 Avslut
OBS! Anmälan sker senast den 26 september, till karin.goransson@havafast.se Varmt välkommen! Hälsningar Hässelby – Vällingby Fastighetsägare

Sommarlov 2017 i Hässelby och Vällingby

Stockholms Stad ordnar många olika kostnadsfria aktiviteter för de yngre i våra stadsdelar och oftast behövs inte heller någon anmälan i förväg. Sommar på torget pågår mellan den 12 juni fram till den 11 augusti. Det är aktiviteter som sker på Hässelby Torg dagligen, där de unga kan prova på Capoeira, delta i shackturneringar eller spela pingis. Hemslöjdsföreningen håller i lektioner och det kommer att vara dansuppvisningar samt teater på scenen. Här finns programmet för hela stadsdelsnämndsområdet. Sprid gärna vidare!

Medborgarlöften Hässelby-Vällingby Lokalpolisområde

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och verksamhetsplanering. Syftet är att effektivisera polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bland annat genom att i större utsträckning än tidigare väga in medborgarnas perspektiv i samband med prioritering av verksamheten. Detta medborgarlöfte gäller under 2017. Lokalpolisområde Vällingby har tagit fram en lokal lägesbild för vart och ett av ansvarsområdena Hässelby-Vällingby, Bromma och Ekerö. Underlag till lägesbilden är i huvudsak brottstatistik, trygghetsmätningar samt dialoger med medborgare, samverkanspartners och medarbetare. Utifrån lägesbilderna görs bedömningen att det våra medborgare inom hela Lokalpolisområde Vällingby främst tycker polisen ska prioritera är trygghetsskapande arbete genom ökad synlighet/ökad polisiär närvaro. Vad avser Hässelby-Vällingby ser vi utifrån lägesbilden att Hässelby Gård är det område inom Hässelby-Vällingby som polisen i första hand bör prioritera. Många medborgare upplever Hässelby torg som en otrygg plats. Polisen i Hässelby – Vällingby ska således arbeta för att öka tryggheten på och omkring Hässelby torg genom att: • Minska toleransnivån beträffande överträdelse av alkoholförbudet som råder på torget. • Öka den polisiära närvaron på torget, framförallt under eftermiddagar och kvällar, för att förhindra droghandel och andra brott som följer i dess spår. • Beträffande hela stadsdelsområdet så kommer polisen följa brotts utvecklingen för att så snabbt som möjligt kunna vidta åtgärder vid avvikelser. Åtgärderna kan vara rent polisiära men det kan också handla om att involvera samverkanspartners eller öka informationen till exempelvis grannsamverkansföreningar. För mer information om medborgarlöften: www.polisen.se/medborgarloften

Miljödag i Hässelby Centrum – Lördag den 13 maj kl. 11.00 – 15.00

Hässelby – Vällingby Stadsdelsförvaltning och Hässelby Centrum hälsar välkommen till en dag med aktiviteter, underhållning och information för hela familjen. Det finns ansiktsmålning för barnen mellan kl. 11.00 – 15.00 på torget där även Vattenmannen och Speed kommer att ha sin musikalshow kl.13.00 på scenen. På torget kommer följande aktörer finnas på plats under dagen;
 • Svenska Bostäder kommer att erbjuda källsortering för de mindre barnen, energispartips, information om farligt avfall samt en frågesport om källsortering.
 • Stockholmshem visar hur en bikupa fungerar, kommer ge inspirationstips om odling och information om sortering av matavfall.
 • Stockholms Vatten & Avfall kommer också att berätta om vikten av att sortera sitt matavfall – det kan omvandlas till biogas och biogödsel som kna användas som bränsle i fordon, men även till  el och uppvärmning.
 • Ulf Bohman som är tystnadskonsult har kartlagt tysta platser i natur- och kulturreservat inom Stockholms Stad. Han kommer att finnas tillgänglig för frågor och diskussion på scen kl. 12.00 och kl. 14.30
 • Fritidsgården Lyktans tjejer kommer baka ekologiskt och samla in pengar till välgörande ändamål.
 • ICA Supermarket kommer att ha en ekologisk hörna
 • Energi- och klimatrådgivningen från Miljöförvaltningen kommer att ha en tipspromenad för både vuxna och barn.
Välkomna!

Lokal arbetskraftsrekrytering, samlat material

För några veckor sedan hade vi tillsammans med Fastighetsägare i Järva, Rågsveds Fastighetsägare, Skärholmens Fastighetsägare samt Fastighetsägarna Stockholm ett seminarium om lokal arbetskraftsrekrytering.

Syftet med seminariet var att hitta sätt att komma till rätta med den kompetensbrist som fastighetsbranschen lider av och som kommer att växa. Det råder också en konkurrenssituation bolagen emellan om den personal som finns, vilket kan ni läsa mer om i Fastighetstidningen som intervjuade två av våra talare. Branschen kommer att behöva ca 11.000 nya anställda inom loppet av 10 år och inflödet av nya medarbetare är för lågt. Detta i kombination att vi har stora utmaningar att få in nyanlända i jobb gör att vi behöver hitta nya vägar för att jobba med att matcha arbetslösa in i branschen. 

Här är talarnas material:

 1. Ylva Disheden Länsstyrelsen Prognosen för nuläget och 10 år framåt – hur ser det ut?
 2. Mona Finnström Fastigo Statistik och fastighetsbranschens bedömningar av läget
 3. Katarina Bexar Efas (Extern Arbetsgivarsamverkan) Sociala klausuler i upphandlingar Stockholm Stad 2017
 4. Kristin Printz HSB HSBs lärlingsprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen.
 5. Dilek Ipek AF HSBs lärlingsprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen.
 6. Sarah Pettersson om hur Stena arbetar och vilka vinster det finns med att ta socialt ansvar som privat aktör. 

Stena Fastigheter har tagit ett initiativ och för en diskussion med arbetsmarknadsförvaltningen kring ett matchningsprogram för fastighetsvärdar/skötare. Utbildningen är tänkt att bli ca 40 veckor där teori varvas med praktik på en arbetsplats. För att utbildningen ska bli av krävs ca 30 elever som ska erbjudas praktik och handledning. Förhoppningen är förstås att eleverna ska erbjudas en anställning efter genomgången kurs men det finns förstås inget krav. Stena vill gärna ha med fler fastighetsbolag i denna satsning, så den som är intresserad av ett samarbete kan prata med Sarah Pettersson som är relationsförvaltare på bolaget. Här är lite mer info om upplägget: upplägget kan du läsa Stena Farsta Skärholmen utbildning anställning v2

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem