Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Trygghetsvandringar i Hässelby-Vällingby

Välkommen till vårens trygghetsvandringar i Hässelby Strand, Vällingby, Grimsta och Hässelby Gård.

En trygghetsvandring är en inventering av utemiljön ur ett trygghetsperspektiv.

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, polisen och stadsdelsförvaltningen genomför tillsammans trygghetsvandringar i stadsdelen. De synpunkter som kommer upp protokollförs och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Vårens trygghetsvandringar

HÄSSELBY STRAND

När: Onsdag 20 april, kl 17.00-19.00
Var: Samling på Maltesholmstorget, vid boulebanan, utanför tunnelbanan.
Anmälan: senast den 19/4 till anna-karin.pettersson@havafast.se

Inbjudan som pdf med karta – Trygghetsvandring Hässelby strand

VÄLLINGBY

När: Tisdag 26 april, kl 17.00-19.00
Var: Samling på Vällingbyvägen 76, på torget vid fontänen.
Anmälan: senast den 25/4 till anna-karin.pettersson@havafast.se

Inbjudan som pdf med karta – Trygghetsvandring Vällingby

HÄSSELBY GÅRD

När: Tisdag 3 maj, kl 17.00-19.00
Var: Samling på Hässelby Torg 2-3. Utanför tunnelbanan på torget.
Anmälan: senast den 22/4 till anna-karin.pettersson@havafast.se

Inbjudan som pdf med karta – Trygghetsvandring Hässelby Gård

GRIMSTA

När: Tisdag 17 maj, kl 17.00-19.00
Var: Samling på Grimstagatan 49, vid parkeringen.
Anmälan: senast den 16/5 till anna-karin.pettersson@havafast.se

Inbjudan som pdf med karta – Trygghetsvandring Grimsta

Taggar:, , , , , , , ,

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem