Hässelby Vällingby Fastighetsägare
Sofie Rådestad och Linnéa Bergman från Håll Sverige Rent, Sanna Berg och Anna-Karin Pettersson från Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Mindre skräp ger ökad trygghet

Alla områden har utmaningarna med skräp. Skräp är kopplat till trygghet och trivsel på många sätt, bland annat upplevs en skräpig miljö som mer otrygg. Föreningarna i Hässelby-Vällingby och Järva har haft en gemensam workshop för arbeta fram en projektplan för hur vi kan samverka i våra områden för att minska skräpet. Det handlar om allt från skräp ute i våra områden till miljöstugor.

Som en del i arbetet har vi träffat Håll Sverige Rent. De har inlett ett projekt i Norrköping i samarbete med Stadsmissionen om hur man kan arbeta med fastighetsägare och nedskräpning. Det handlar bland annat om att arbete med att förändra beteenden kring skräp och sopor.
Håll Sverige Rent vill även samarbeta med fastighetsbolag i Stockholm och vi kommer att fortsätta dialogen om hur vi kan arbeta med sophantering och hur vi bland annat kan bidra till att påverka invånarnas beteende. Vi ser fram emot ett givande samarbete.

Sofie Rådestad och Linnéa Bergman från Håll Sverige Rent, Sanna Berg och Anna-Karin Pettersson från Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.
Sofie Rådestad och Linnéa Bergman från Håll Sverige Rent, Sanna Berg och Anna-Karin Pettersson från Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Taggar:, , , , ,

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem