Hässelby Vällingby Fastighetsägare

TRYGGHETSVANDRINGAR

En trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka den fysiska och sociala miljön ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv.

Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Att identifiera de platser som upplevs särskilt utsatta och otrygga, men även förstå vilka platser som upplevs som trygga och trivsamma.

En trygghetsvandring genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, dvs fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret samt polis och medborgare.
Hässelby-Vällingby Fastighetsägare protokollför de synpunkter som kommer upp under vandringen och skickar till berörda parter för åtgärd.

Nytt för hösten 2023 är att vi ska testa ett nytt sätt att erbjuda medborgardialog genom att vid två tillfällen kombinera medborgardialog och trygghetsvandring.

Trygghetsvandringar och medborgardialoger hösten 2023
Här hittar du höstens datum och platser. En mer detaljerad inbjudan skickas ut inför respektive tillfälle.


Maltesholmstorget, 13 sep (medborgardialog)

Tid: Onsdag 13 september kl. 17-18
Samling: Utanför T-baneingången


Vinsta, 4 okt (trygghetsvandring)

Tid: Onsdag 4 oktober kl. 17-18.30
Samling: Inte klart i nuläget, men bestäms i god tid före vandringen


Smedshagen/Åkermyntan, 31 okt (medborgardialog och trygghetsvandring)

Tid: Tisdag 31 oktober kl. 17-19
Samling: Åkermyntan centrum
Kommentar: Först en timme medborgardialog och sedan en timme trygghetsvandring


Vällingby centrum, 29 nov (medborgardialog och trygghetsvandring)

Tid: Onsdag 29 november kl. 17-19
Samling: På torget utanför T-baneingången
Kommentar: Först en timme medborgardialog och sedan en timme trygghetsvandring

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem