Hässelby Vällingby Fastighetsägare

TRYGGHETSVANDRINGAR

En trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka den fysiska och sociala miljön ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv.

Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Att identifiera de platser som upplevs särskilt utsatta och otrygga, men även förstå vilka platser som upplevs som trygga och trivsamma.

En trygghetsvandring genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, dvs fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret samt polis. Hässelby-Vällingby Fastighetsägare protokollför de synpunkter som kommer upp under vandringen och skickar till berörda parter för åtgärd.

Under hösten 2022 är följande trygghetsvandringar inplanerade, med start kl 17.30:

4 oktober Hässelby gård
12 oktober Smedshagen
18 oktober Råcksta/Vällingby

Klicka på respektive datum för att ladda ner inbjudan med karta som pdf.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem