Hässelby Vällingby Fastighetsägare

TRYGGHETSBESIKTNING

Trygghetsbesiktning – En grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter.

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar kostnadsfria trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten. Innan en trygghetsbesiktning får förvaltaren svara på ett antal frågor i ett formulär, detta för att besiktningsmannen ska kunna sätta sig in i området, förvaltningsrutinerna och fastigheten. Därefter sker den fysiska besiktningen.

GENOMFÖRANDE

Hela fastigheten inventeras både invändigt och utvändigt. Processen innebär att titta på hur god sikten är, om belysningen är god och om det finns utrymmen som kan skapa en otrygg känsla. Vi dokumenterar också om det är helt, rent och snyggt och testar handgripligen fastighetens säkerhet genom att besiktningsmannen försöker bryta sig in.

REDOVISNING

När trygghetsbesiktningen är genomförd får fastighetsägaren en rapport med såväl iakttagelser som åtgärdsförslag. Rapporten består av 55 punkter som gåtts igenom från utemiljö och fastigheten till förvaltningsrutiner. När eventuella brister är åtgärdade kan fastigheten besiktigas igen och bli trygghetscertifierad.

ÖKA TRYGGHETEN

En trygghetsbesiktning kan genomföras för att få en aktuell status på en fastighet. Men det vanligaste är att en fastighetsägare har ett upplevt problem som de vill veta om det är möjligt att bygga bort.

Att genomföra åtgärdsförslagen är det bästa sättet att både minska möjligheterna att begå brott och ökar tryggheten i bostadsområdet. Dessutom kommer det att öka statusen på hela området och fastigheterna blir attraktivare.

Vill du veta mer eller få en trygghetsbesiktning genomförd i din fastighet, maila: ulf.malm@jarvafast.se

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem