Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Verksamhet

Verksamhet

Hässelby-Vällingby Fastighetsägares mål är att positivt påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

Föreningen arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Här kan du läsa mer om BID, Business Improvement Districts.

Det finns många teorier om hur brott uppstår. I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet finns framför allt två teorier som Fastighetsägarföreningarna arbetar utifrån; ”rutinaktivitetsteorin” och teorierna enligt ”Fixing Broken Windows”. Det kan du läsa mer om här.

Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer

Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer

Minskad polisanmäld brottslighet och ökad upplevd trygghet

Minskad polisanmäld brottslighet och ökad upplevd trygghet

Tilltalande fysisk miljö

Tilltalande fysisk miljö

Högt anseende och status

Högt anseende och status

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem