Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Verksamhet

Övergripande mål & Vision

Hässelby-Vällingby Fastighetsägares mål är att positivt påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter i Hässelby Gård, Smedhagen och Grimsta.

Såhär hanterar vi GDPR

 

Högt anseende och status

Högt anseende och status

Minskad polisanmäld brottslighet och ökad upplevd trygghet

Minskad polisanmäld brottslighet och ökad upplevd trygghet

Tilltalande fysisk miljö

Tilltalande fysisk miljö

Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer

Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem