Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Poster taggade ‘Vällingby’

Brf Kapprocken

Brf Kapprocken ny medlem hos Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

– Vi tror på samarbete med andra, vad det än må vara säger styrelsen för Brf Kapprocken.
De hade hört talas om Hässelby-Vällingby Fastighetsägare av en annan bostadsrättsförening som redan är medlemmar och även läst om föreningen på nätet.
Karin Göransson från Hässelby-Vällingby Fastighetsägare besökte bostadsrättsföreningen och berättade om verksamheten och samverkan med andra fastighetsägare och organisationer i Hässelby-Vällingbyområdet. Det resulterade i att Brf Kapprocken beslöt att bli medlemmar.

Stadsdelsförvaltningens åtgärder med anledning av incidenterna i Vällingby

Utskick från Stadsdelsförvaltningen:

Med anledning av skjutningen och explosionen i Vällingby under nyårshelgen förstärker stadsdelen upp med en rad åtgärder för att öka tryggheten. Vi förstår att händelserna skapar oro och vi finns till för dig på följande platser om du har frågor eller om du känner dig orolig:
  • Vi öppnar upp en stödlinje som är bemannad till kl. 22.00 under måndagen. Resten av veckan är det öppet klockan 08.00-21.00. Du når oss på telefonnummer 08- 508 05 648.
  • Fritidsgården Tegelhögen är öppet idag kl. 13-22 under måndagen. Resten av veckan är det öppet kl. 13-21. Där kan du träffa fritidspersonal, SIG anhörigstöd och fältassistenter.
  • Fältassisterna kommer att finnas på både på Tegelhögen och ute i samhället under hela veckan.
  • Parklek Stråket på är öppet kl. 9-18 under tisdagen. På onsdag och torsdag är det öppet kl. 11-21

Utöver det har:

  • S:t Tomaskyrkan i Vällingby öppet kl. 10-16 under vardagar och 10-14 i helgen. De kan erbjuda samtalsstöd vid behov.
  • Även polisen finns på plats för att skapa trygghet. Vi har ett samarbete och täta uppföljningar med polisen och fastighetsägare under den kommande veckan.
god jul

Tack styrelse, medlemmar och samarbetspartners för ett fantastiskt verksamhetsår!

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare ser tillbaka på 2022 som ett händelserikt och spännande år. Vi har haft fokus på att etablera relationer och arbeta med konkret trygghet i våra bostadsområden. Med tre nya medlemmar; NREP, Brf Säteritaket, Brf Kapprocken och nya samarbeten med flera andra aktörer, vilar vi upp oss inför ett nytt och fräscht 2023.

Men låt oss först blicka tillbaka på våra höjdpunkter under året som gått!

Feriearbetare

Under höstlovet genomförde föreningen ett pilotprojekt där man anlitade ferieungdomar via stadsdelsförvaltningen. Tanken var att både kunna erbjuda ungdomar från Hässelby-Vällingby feriejobb samtidigt som de bidrar till föreningens verksamhetsmål om ökad upplevd trygghet och en tilltalande fysisk miljö. Ungdomarna, 16-18 år, har bistått våra medlemmar med olika arbetsuppgifter så som lövkrattning, ogräsrensning, iordningsställande av matavfallskit inför utkörning och tvättning av carports. De har även genomfört tillsynsvandringar, där de rapporterat avvikelser i stadsdelens utemiljö i Stockholms Stads Tyck-till app.

Seminarium om otillåten andrahandsuthyrning

I november arrangerade vi ett seminarium för bostadsrättsföreningar om hur fastighetsägare kan upptäcka och agera mot otillåten andrahandsuthyrning. Föreläsare var Saija Jonsson, en mycket erfaren utredare och jurist hos Väsbyhem. Saija bistod med konkreta tips, kunskap kring lagar och regler, samt gick igenom ett par exempel. De inbjudna var både medlemmar, men också icke-medlemmar som finns inom BID-området. Det var ett populärt seminarium med många egenupplevda exempel och frågor.

Utöver det har vi genomfört trygghetsvandringar i samarbete med stadsdelen, arbetat med medlemsvärvning, deltagit i BID-nätverksträffar, varit engagerade i platssamverkan med mera.

Med detta önskar vi er en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Karin Göransson, Verksamhetschef &
Anna-Karin Pettersson, Projektledare
Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Karin och Anna-Karin

NREP är ny medlem i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

– Vi uppskattar att ni arbetar med BID-modellen vilket vi anser är ett effektivt verktyg för att öka trivseln och tryggheten i en stadsdel. Förhoppningarna är också höga om att ni också skapar möjlighet till platssamverkan mellan flera parter, med fokus på den fysiska miljön mellan fastigheterna som är så lätt att tappa bort vid daglig förvaltning, men ack så viktig för skapandet av attraktiva plats som människor vill bo och vistas i, säger Pernilla Tellberger, Fastighetschef hos NREP.

NREP Vällingby centrum

Använd gärna föreningens logotyp och berätta om ert medlemskap!

Tillsammans arbetar vi för att Hässelby-Vällingby ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete mellan fastighetsägare i området, myndigheter och lokala aktörer. I samverkan för ett tryggare och trivsammare Hässelby-Vällingby.

Ladda ner logotypen här.

havafast
god jul
Daniel Nilsson, distriktschef Västerort, Svenska Bostäder

Trygg där man bor – en grundpelare

Att vara trygg där man bor, är en grundpelare att arbeta utifrån i fastighetsförvaltning säger Daniel Nilsson. Han är distriktschef Västerort hos Svenska Bostäder sedan oktober förra året, men har varit hos Svenska Bostäder sedan 2014 bland annat som förvaltare.

– Vi ser dagligen till att det är helt, rent och snyggt, att lampor fungerar och fönster i gemensamma utrymmen är hela för att nämna några exempel. Att vara närvarande i våra områden är en trygghetsaspekt i sig. Sedan har vi specifika projekt kring trygghet där vi till exempel rustar upp källare, sätter in Aptus låssystem med mera, säger Daniel.

Respekt för människors hem

Innan Daniel började hos Svenska Bostäder har han arbetet inom fastighetsbranschen men inom restaurang, lokaler och hotell.
– Det är en annan typ av förvaltning där mer fokus ligger på affären. När vi arbetar med bostäder så är det viktigt att förstå att vår verksamhet är någon annans hem och borg, respekten för människor är viktig, säger Daniel.

Daniel är uppväxt i Västerort och bodde här till 25-årsåldern. Han menar att det finns ett engagemang här, att folk är engagerade i sin miljö. Svenska Bostäder har också som ledord ”tillsammans för ett hållbart liv i och mellan husen” och lägger stor vikt i att skapa trygga och inkluderande boendemiljöer där utemiljön kring husen är en förlängning av hyresgästernas hem.

Trygghet i fokus

– Problembilden varierar i vårt bestånd där vissa områden upplevs som mer otrygga än andra. Vi arbetar med att öka vårt NKI och trygghet är ett fokusområde. Vi behöver arbeta aktivt med att skapa trygghet och där är samarbetet mellan staden och polisen väldigt viktigt, säger Daniel.

Daniel berättar vidare att Svenska Bostäder arbetar med långsiktig förvaltning och aktivt trygghetsarbete. Man fortsätter med de trygghetsbesiktningar som föreningen erbjuder sina medlemmar och gör åtgärder enligt de protokoll som besiktningarna resulterar i.
– Vi har genomfört de största åtgärderna och nu är det främst mindre åtgärder kvar som till exempel att se över cykelställ.

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare innebär samverkansmöjligheter

Daniel menar att Svenska Bostäder har stor nytta av Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och de samverkansmöjligheter som föreningen innebär.
– När jag efterträdde Helene Engholm som distriktschef, som nu är distriktschef Söderort, så var det naturligt att även jag engagerar mig i föreningen där hon tidigare var med i styrelsen. För mig är det självklart att vi är medlemmar.

Daniel förväntar sig att föreningen är den sammanhållande länken mellan olika aktörer i området och att föreningen driver på arbetet på trygghetsfronten och bidrar med sin expertis inom trygghetsområdet.
– Det är viktigt att föreningen är aktiv i platssamverkan, bjuder in till trygghetsvandringar och att vi syns och verkar tillsammans, avslutar Daniel.

Daniel Nilsson, distriktschef Västerort, Svenska Bostäder
Trygghetsvandring i Vällingby

Trygghetsvandring i Vällingby

Igår genomförde vi en trygghetsvandring i Vällingby i samverkan med Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning och Polisen.

Med på vandringen var Stadsdelen, Svenska Bostäder, SISAB, Trafikkontoret, Hyresgästföreningen Skattelyckan och Hyresgästföreningen Slåttsbacken.
Det var över lag fint i området. Ett par noteringar gjordes kring bland annat klotter och skräp. Två platser som behöver lite större insatser identifierades vad gäller bland annat förbättrad sikt.

Under en trygghetsvandring identifierar vi tillsammans otrygga platser och brister i utemiljön. Detta protokollförs och skickas till berörda parter för åtgärd.

Här hittar du datum för kommande trygghetsvandringar.

Trygghetsvandringar i Hässelby-Vällingby

En trygghetsvandring är en utemiljöbesiktning ur ett trygghetsperspektiv. Genom att vara synliga och hjälpa till att skapa en bättre utomhusmiljö i stadsdelen bidrar vi till att öka trygghet och trivsel för de som bor, besöker och verkar i våra områden.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem