Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Poster taggade ‘trygghetochtrivsel’

Henrik Littorin, Brf Säteritaket.

Brf Säteritaket är ny medlem i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

Brf Säteritaket i Hässelby är en nybildad förening sedan hösten 2021 och medlemmar i Hässelby-Vällingby fastighetsägare sedan januari 2023.

– Det stora arbetet med bostadsrättsföreningen drog igång 2022. Det är ett omfattande arbete att gå från att vara hyresgäst till att bli ägare med ett annat ansvar och att hitta formerna för föreningen och bygga ett nätverk, berättar Henrik Littorin som är sekreterare i styrelsen för Brf Säteritaket.

Stöd i allt från trygghetsbesiktningar till trygghetsvandringar

Under förra hösten blev han kontaktad av Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och därefter träffades styrelsen för Säteritaket och fastighetsägarföreningen för ett informationsmöte där Anna-Karin Pettersson, projektledare och Karin Göransson, verksamhetschef presenterade fastighetsägarföreningens arbete.

– Efter det ville vi bli medlemmar och se vad ett medlemskap i föreningen kan innebära för oss. Eftersom vi är en ny förening så hoppas vi att det ger oss stöd allt från trygghetsbesiktningar till trygghetsvandringar, säger Henrik.

Bäst tillsammans

Han menar att med tanke på att föreningen ligger nära Hässelby Torg och tunnelbanan som kvälls- och nattetid kan uppfattas som otrygg, så är det också intressant att se vad man tillsammans kan göra för området.
– Vi har inga problem i vår förening, men det är en orolig tid vi ser nu över hela Stockholm och kanske framförallt i förorterna. Sådant här löser man bäst tillsammans, ju fler vi är i området ju mer kan vi vara med att påverka och förebygga, säger han.

Henrik Littorin, Brf Säteritaket.

– Vi är glada att få in fler Brf-medlemmar då de är viktiga för verksamheten. Bostadsrättsföreningarna är boende i våra stadsdelar och har ett helt annat inifrån-perspektiv som vi behöver i föreningen. Det finns en stor fördel för bostadsrättsföreningarna också, som Henrik säger, att kunna jobba förebyggande tillsammans med andra fastighetsägare, gällande tryggheten i allmänhet men runt Hässelby Torg i synnerhet för just Brf Säteritaket, säger Karin Göransson från Hässelby Vällingby Fastighetsägare.

Vill få kunskap

Henrik berättar att de också är intresserade av hur man kan arbeta mot oriktiga hyresförhållanden. Som ny förening vill de få kunskap om hur man på ett bra sätt arbetar förebyggande mot otillåten andrahandsuthyrning, både gällande hyres- och bostadsrätter.

Föreningen omfattar 97 lägenheter i ett kvarter som består av en låg tvåvåningsbebyggelse som kompletteras med tre punkthus i nio våningar. Tillsammans skapar husen en ljudavskärmad gårdsmiljö. Fastigheten ligger nära till tunnelbana och Vällingby centrum men även nära naturen och Mälaren.

Föreningen arbetar med ökad trygghet och trivsel och har stärkt belysningen och satt upp avgränsningar för att ta bort passager, som inte är naturliga, för att hindra att fastigheten fungerar som en genväg. Man försöker att arbeta efter metoden med att laga sådant som är trasigt, utan väntetid, men pandemin och kriget har gett en längre ledtid på allt.

– Vi vill ha mer tips och idéer hur vi kan arbeta vidare. Medlemskapet hos i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och HSB ger en trygghet för oss som är relativt nya fastighetsägare, avslutar Henrik.

Här kan du läsa mer om Brf Säteritaket.

Text: Katarina Magnusson
Foto: Brf Säteritaket

god jul

Tack styrelse, medlemmar och samarbetspartners för ett fantastiskt verksamhetsår!

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare ser tillbaka på 2022 som ett händelserikt och spännande år. Vi har haft fokus på att etablera relationer och arbeta med konkret trygghet i våra bostadsområden. Med tre nya medlemmar; NREP, Brf Säteritaket, Brf Kapprocken och nya samarbeten med flera andra aktörer, vilar vi upp oss inför ett nytt och fräscht 2023.

Men låt oss först blicka tillbaka på våra höjdpunkter under året som gått!

Feriearbetare

Under höstlovet genomförde föreningen ett pilotprojekt där man anlitade ferieungdomar via stadsdelsförvaltningen. Tanken var att både kunna erbjuda ungdomar från Hässelby-Vällingby feriejobb samtidigt som de bidrar till föreningens verksamhetsmål om ökad upplevd trygghet och en tilltalande fysisk miljö. Ungdomarna, 16-18 år, har bistått våra medlemmar med olika arbetsuppgifter så som lövkrattning, ogräsrensning, iordningsställande av matavfallskit inför utkörning och tvättning av carports. De har även genomfört tillsynsvandringar, där de rapporterat avvikelser i stadsdelens utemiljö i Stockholms Stads Tyck-till app.

Seminarium om otillåten andrahandsuthyrning

I november arrangerade vi ett seminarium för bostadsrättsföreningar om hur fastighetsägare kan upptäcka och agera mot otillåten andrahandsuthyrning. Föreläsare var Saija Jonsson, en mycket erfaren utredare och jurist hos Väsbyhem. Saija bistod med konkreta tips, kunskap kring lagar och regler, samt gick igenom ett par exempel. De inbjudna var både medlemmar, men också icke-medlemmar som finns inom BID-området. Det var ett populärt seminarium med många egenupplevda exempel och frågor.

Utöver det har vi genomfört trygghetsvandringar i samarbete med stadsdelen, arbetat med medlemsvärvning, deltagit i BID-nätverksträffar, varit engagerade i platssamverkan med mera.

Med detta önskar vi er en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Karin Göransson, Verksamhetschef &
Anna-Karin Pettersson, Projektledare
Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Karin och Anna-Karin

NREP är ny medlem i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

– Vi uppskattar att ni arbetar med BID-modellen vilket vi anser är ett effektivt verktyg för att öka trivseln och tryggheten i en stadsdel. Förhoppningarna är också höga om att ni också skapar möjlighet till platssamverkan mellan flera parter, med fokus på den fysiska miljön mellan fastigheterna som är så lätt att tappa bort vid daglig förvaltning, men ack så viktig för skapandet av attraktiva plats som människor vill bo och vistas i, säger Pernilla Tellberger, Fastighetschef hos NREP.

NREP Vällingby centrum

Använd gärna föreningens logotyp och berätta om ert medlemskap!

Tillsammans arbetar vi för att Hässelby-Vällingby ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete mellan fastighetsägare i området, myndigheter och lokala aktörer. I samverkan för ett tryggare och trivsammare Hässelby-Vällingby.

Ladda ner logotypen här.

havafast
god jul
Seminarium om våld i nära relation 17 november 2021

Våld inom familjen är ingen privatsak!

I veckan hölls en kostnadsfri utbildning för våra medlemmars medarbetare om våld i nära relation. Detta är dessvärre ett högaktuellt ämne och ett av de vanligaste polisanmälda brotten i våra verksamhetsområden. Att arbeta med detta är därför en naturlig del i föreningen arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet.
Trygghetsvandring i Smedshagen/Åkermyntan

Trygghetsvandring i Smedshagen/Åkermyntan

Nu har vi genomfört trygghetsvandring i Smedshagen/Åkermyntan. Det är ett mycket fint område med väldigt få anmärkningar vilket är ett tydligt tecken på att fastighetsägare i området gör ett bra brottsförebyggande och trivselhöjande jobb!
Trygghetsvandring i Råcksta

Trygghetsvandring i Råcksta

Ikväll genomförde vi föreningens första trygghetsvandring i Råcksta. Genomgående många välskötta miljöer, men också några anmärkningar som vi tog upp i protokollet och som kommer att rapporteras till berörda parter för åtgärd.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem