Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Poster taggade ‘skräp’

Sofie Rådestad och Linnéa Bergman från Håll Sverige Rent, Sanna Berg och Anna-Karin Pettersson från Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Mindre skräp ger ökad trygghet

Alla områden har utmaningarna med skräp. Skräp är kopplat till trygghet och trivsel på många sätt, bland annat upplevs en skräpig miljö som mer otrygg. Föreningarna i Hässelby-Vällingby och Järva har haft en gemensam workshop för arbeta fram en projektplan för hur vi kan samverka i våra områden för att minska skräpet. Det handlar om allt från skräp ute i våra områden till miljöstugor.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem