Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Poster taggade ‘Råcksta’

god jul

Tack styrelse, medlemmar och samarbetspartners för ett fantastiskt verksamhetsår!

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare ser tillbaka på 2022 som ett händelserikt och spännande år. Vi har haft fokus på att etablera relationer och arbeta med konkret trygghet i våra bostadsområden. Med tre nya medlemmar; NREP, Brf Säteritaket, Brf Kapprocken och nya samarbeten med flera andra aktörer, vilar vi upp oss inför ett nytt och fräscht 2023.

Men låt oss först blicka tillbaka på våra höjdpunkter under året som gått!

Feriearbetare

Under höstlovet genomförde föreningen ett pilotprojekt där man anlitade ferieungdomar via stadsdelsförvaltningen. Tanken var att både kunna erbjuda ungdomar från Hässelby-Vällingby feriejobb samtidigt som de bidrar till föreningens verksamhetsmål om ökad upplevd trygghet och en tilltalande fysisk miljö. Ungdomarna, 16-18 år, har bistått våra medlemmar med olika arbetsuppgifter så som lövkrattning, ogräsrensning, iordningsställande av matavfallskit inför utkörning och tvättning av carports. De har även genomfört tillsynsvandringar, där de rapporterat avvikelser i stadsdelens utemiljö i Stockholms Stads Tyck-till app.

Seminarium om otillåten andrahandsuthyrning

I november arrangerade vi ett seminarium för bostadsrättsföreningar om hur fastighetsägare kan upptäcka och agera mot otillåten andrahandsuthyrning. Föreläsare var Saija Jonsson, en mycket erfaren utredare och jurist hos Väsbyhem. Saija bistod med konkreta tips, kunskap kring lagar och regler, samt gick igenom ett par exempel. De inbjudna var både medlemmar, men också icke-medlemmar som finns inom BID-området. Det var ett populärt seminarium med många egenupplevda exempel och frågor.

Utöver det har vi genomfört trygghetsvandringar i samarbete med stadsdelen, arbetat med medlemsvärvning, deltagit i BID-nätverksträffar, varit engagerade i platssamverkan med mera.

Med detta önskar vi er en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Karin Göransson, Verksamhetschef &
Anna-Karin Pettersson, Projektledare
Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Karin och Anna-Karin

NREP är ny medlem i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

– Vi uppskattar att ni arbetar med BID-modellen vilket vi anser är ett effektivt verktyg för att öka trivseln och tryggheten i en stadsdel. Förhoppningarna är också höga om att ni också skapar möjlighet till platssamverkan mellan flera parter, med fokus på den fysiska miljön mellan fastigheterna som är så lätt att tappa bort vid daglig förvaltning, men ack så viktig för skapandet av attraktiva plats som människor vill bo och vistas i, säger Pernilla Tellberger, Fastighetschef hos NREP.

NREP Vällingby centrum

Använd gärna föreningens logotyp och berätta om ert medlemskap!

Tillsammans arbetar vi för att Hässelby-Vällingby ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete mellan fastighetsägare i området, myndigheter och lokala aktörer. I samverkan för ett tryggare och trivsammare Hässelby-Vällingby.

Ladda ner logotypen här.

havafast
god jul
Trygghetsvandring i Råcksta

Trygghetsvandring i Råcksta

I veckan har vi genomfört en trygghetsvandring i Råcksta tillsammans med SISAB, Svenska Bostäder, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, MTR och Trafikkontoret. Även boende var med och bidrog med viktiga perspektiv och lokalkännedom.

Trygghetsvandring i Råcksta

Trygghetsvandring i Råcksta

Ikväll genomförde vi föreningens första trygghetsvandring i Råcksta. Genomgående många välskötta miljöer, men också några anmärkningar som vi tog upp i protokollet och som kommer att rapporteras till berörda parter för åtgärd.

Trygghetsvandringar i Hässelby-Vällingby

En trygghetsvandring är en utemiljöbesiktning ur ett trygghetsperspektiv. Genom att vara synliga och hjälpa till att skapa en bättre utomhusmiljö i stadsdelen bidrar vi till att öka trygghet och trivsel för de som bor, besöker och verkar i våra områden.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem