Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Poster taggade ‘Hässelby-Vällingby’

Jonathan Gustafsson Berg

Jonathan Gustafsson Berg fokuserar på trygghetsbesiktningar i Hässelby-Vällingby

Från och med januari har Hässelby-Vällingby Fastighetsägare fått förstärkning med Jonathan Gustafsson Berg, säkerhetsstrateg. Jonathan arbetar sedan 2020 för Fastighetsägare i Järva och tar med sig kunskaper och erfarenheter från Järva för att bygga upp systematik kring arbetet med trygga fastigheter även i Hässelby-Vällingby. Jonathan kommer fortsatt att arbeta även för föreningen i Järva och hans fokus i Hässelby-Vällingby kommer att ligga på trygghetsbesiktningar.

Stadsdelsförvaltningens åtgärder med anledning av incidenterna i Vällingby

Utskick från Stadsdelsförvaltningen:

Med anledning av skjutningen och explosionen i Vällingby under nyårshelgen förstärker stadsdelen upp med en rad åtgärder för att öka tryggheten. Vi förstår att händelserna skapar oro och vi finns till för dig på följande platser om du har frågor eller om du känner dig orolig:
  • Vi öppnar upp en stödlinje som är bemannad till kl. 22.00 under måndagen. Resten av veckan är det öppet klockan 08.00-21.00. Du når oss på telefonnummer 08- 508 05 648.
  • Fritidsgården Tegelhögen är öppet idag kl. 13-22 under måndagen. Resten av veckan är det öppet kl. 13-21. Där kan du träffa fritidspersonal, SIG anhörigstöd och fältassistenter.
  • Fältassisterna kommer att finnas på både på Tegelhögen och ute i samhället under hela veckan.
  • Parklek Stråket på är öppet kl. 9-18 under tisdagen. På onsdag och torsdag är det öppet kl. 11-21

Utöver det har:

  • S:t Tomaskyrkan i Vällingby öppet kl. 10-16 under vardagar och 10-14 i helgen. De kan erbjuda samtalsstöd vid behov.
  • Även polisen finns på plats för att skapa trygghet. Vi har ett samarbete och täta uppföljningar med polisen och fastighetsägare under den kommande veckan.
Feriearbetare i Hässelby-Vällingby

Feriejobbare bidrar till ökad trygghet och trivsel

Under höstlovet fick Hässelby-Vällingby Fastighetsägare förstärkning av tre feriearbetare mellan 16–18 år. Idén var att både kunna erbjuda ungdomar från Hässelby-Vällingby feriejobb samtidigt som de bidrar till föreningens verksamhetsmål om ökad upplevd trygghet och en tilltalande fysisk miljö.

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

I samverkan för ett tryggare och trivsammare Hässelby-Vällingby

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare är en ideell förening som arbetar för en positiv utveckling av Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Det gör vi genom samverkan med våra medlemmar, stadsdelen, polisen och andra lokala aktörer. Tillsammans arbetar vi för att stadsdelen ska bli en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Alla fastighetsägare i Hässelby-Vällingby, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar.

Trygghetsvandring i Hässelby gård

Trygghetsvandring i Hässelby gård

Igår genomförde vi en trygghetsvandring i Hässelby gård tillsammans med Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret, Stockholms stad, AB Svenska Bostäder, Stockholmshem, Hässelby Hem och SISAB.
Martin Toller, områdeschef på Stockholmshem och Nadine Hanna, kundförvaltare på Stockholmshem

Fokus på utveckling

Under hösten har vi stort fokus på att träffa våra medlemmar för att lyssna in deras behov, hur de ser på utvecklingen och vad de vill ska hända. Hur kan vi få en samsyn, haka i varandra.

Nu har vi träffat Martin Toller, områdeschef på Stockholmshem och Nadine Hanna, kundförvaltare på Stockholmshem. Tack för ett bra möte och intressanta inspel om hur vi kan utveckla föreningen vidare.

Martin Toller, områdeschef på Stockholmshem och Nadine Hanna, kundförvaltare på Stockholmshem

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem