Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Poster taggade ‘Hässelby-Vällingby’

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

I samverkan för ett tryggare och trivsammare Hässelby-Vällingby

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare är en ideell förening som arbetar för en positiv utveckling av Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Det gör vi genom samverkan med våra medlemmar, stadsdelen, polisen och andra lokala aktörer. Tillsammans arbetar vi för att stadsdelen ska bli en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Alla fastighetsägare i Hässelby-Vällingby, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar.

Martin Toller, områdeschef på Stockholmshem och Nadine Hanna, kundförvaltare på Stockholmshem

Fokus på utveckling

Under hösten har vi stort fokus på att träffa våra medlemmar för att lyssna in deras behov, hur de ser på utvecklingen och vad de vill ska hända. Hur kan vi få en samsyn, haka i varandra.

Nu har vi träffat Martin Toller, områdeschef på Stockholmshem och Nadine Hanna, kundförvaltare på Stockholmshem. Tack för ett bra möte och intressanta inspel om hur vi kan utveckla föreningen vidare.

Martin Toller, områdeschef på Stockholmshem och Nadine Hanna, kundförvaltare på Stockholmshem
Trygghetsvandring i Hässelby Gård

Boka in höstens trygghetsvandringar!

En trygghetsvandring är en utemiljöbesiktning ur ett trygghetsperspektiv. Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, polisen och stadsdelsförvaltningen arrangerar tillsammans trygghetsvandringar.

Ditt litterära Stockholm

Ditt litterära Stockholm

Sätt din favoritplats på kartan med (någon annans) väl valda ord. Nu finns det möjlighet att få din favoritplats som litterär skylt. Skicka in förslag på skönlitterära citat med kopplingar till platser i Stockholm eller varför inte specifikt Hässelby-Vällingby!

Anna-Karin Pettersson, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Michel Frejd, Länsstyrelsen, Jonathan Gustafsson Berg, Fastighetsägare i Järva

Idag var Fastighetsägare i Järva och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare på besök hos Länsstyrelsen Stockholm.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem