Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Poster taggade ‘Hässelby-Vällingby Fastighetsägare’

Jonathan Gustafsson Berg

Jonathan Gustafsson Berg fokuserar på trygghetsbesiktningar i Hässelby-Vällingby

Från och med januari har Hässelby-Vällingby Fastighetsägare fått förstärkning med Jonathan Gustafsson Berg, säkerhetsstrateg. Jonathan arbetar sedan 2020 för Fastighetsägare i Järva och tar med sig kunskaper och erfarenheter från Järva för att bygga upp systematik kring arbetet med trygga fastigheter även i Hässelby-Vällingby. Jonathan kommer fortsatt att arbeta även för föreningen i Järva och hans fokus i Hässelby-Vällingby kommer att ligga på trygghetsbesiktningar.
god jul

Tack styrelse, medlemmar och samarbetspartners för ett fantastiskt verksamhetsår!

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare ser tillbaka på 2022 som ett händelserikt och spännande år. Vi har haft fokus på att etablera relationer och arbeta med konkret trygghet i våra bostadsområden. Med tre nya medlemmar; NREP, Brf Säteritaket, Brf Kapprocken och nya samarbeten med flera andra aktörer, vilar vi upp oss inför ett nytt och fräscht 2023.

Men låt oss först blicka tillbaka på våra höjdpunkter under året som gått!

Feriearbetare

Under höstlovet genomförde föreningen ett pilotprojekt där man anlitade ferieungdomar via stadsdelsförvaltningen. Tanken var att både kunna erbjuda ungdomar från Hässelby-Vällingby feriejobb samtidigt som de bidrar till föreningens verksamhetsmål om ökad upplevd trygghet och en tilltalande fysisk miljö. Ungdomarna, 16-18 år, har bistått våra medlemmar med olika arbetsuppgifter så som lövkrattning, ogräsrensning, iordningsställande av matavfallskit inför utkörning och tvättning av carports. De har även genomfört tillsynsvandringar, där de rapporterat avvikelser i stadsdelens utemiljö i Stockholms Stads Tyck-till app.

Seminarium om otillåten andrahandsuthyrning

I november arrangerade vi ett seminarium för bostadsrättsföreningar om hur fastighetsägare kan upptäcka och agera mot otillåten andrahandsuthyrning. Föreläsare var Saija Jonsson, en mycket erfaren utredare och jurist hos Väsbyhem. Saija bistod med konkreta tips, kunskap kring lagar och regler, samt gick igenom ett par exempel. De inbjudna var både medlemmar, men också icke-medlemmar som finns inom BID-området. Det var ett populärt seminarium med många egenupplevda exempel och frågor.

Utöver det har vi genomfört trygghetsvandringar i samarbete med stadsdelen, arbetat med medlemsvärvning, deltagit i BID-nätverksträffar, varit engagerade i platssamverkan med mera.

Med detta önskar vi er en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Karin Göransson, Verksamhetschef &
Anna-Karin Pettersson, Projektledare
Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Karin och Anna-Karin

NREP är ny medlem i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

– Vi uppskattar att ni arbetar med BID-modellen vilket vi anser är ett effektivt verktyg för att öka trivseln och tryggheten i en stadsdel. Förhoppningarna är också höga om att ni också skapar möjlighet till platssamverkan mellan flera parter, med fokus på den fysiska miljön mellan fastigheterna som är så lätt att tappa bort vid daglig förvaltning, men ack så viktig för skapandet av attraktiva plats som människor vill bo och vistas i, säger Pernilla Tellberger, Fastighetschef hos NREP.

NREP Vällingby centrum

Använd gärna föreningens logotyp och berätta om ert medlemskap!

Tillsammans arbetar vi för att Hässelby-Vällingby ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete mellan fastighetsägare i området, myndigheter och lokala aktörer. I samverkan för ett tryggare och trivsammare Hässelby-Vällingby.

Ladda ner logotypen här.

havafast
god jul
Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

I samverkan för ett tryggare och trivsammare Hässelby-Vällingby

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare är en ideell förening som arbetar för en positiv utveckling av Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Det gör vi genom samverkan med våra medlemmar, stadsdelen, polisen och andra lokala aktörer. Tillsammans arbetar vi för att stadsdelen ska bli en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Alla fastighetsägare i Hässelby-Vällingby, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar.

Ulf Malm

Det brottsförebyggande arbetet är långsiktigt och får aldrig släppas

Sedan 2014 har Ulf Malm arbetat som VD i fastighetsägarföreningarna i Järva, Rågsved och Hässelby-Vällingby, nu har han ett nytt uppdrag när en ny förening i Göteborg ska bildas.

Under 1997-2011 arbetade Ulf med kartläggningar av brottslighet och otrygghet, med brottsförebyggande arbete och samverkan mellan fastighetsägare inledningsvis i Hjällbo, Bergsjön, Gårdsten, Lövgärdet, Rannebergen, Angereds centrum och Gamlestaden och andra områden i Göteborg. År 2006 blev han engagerad av Svenska Bostäder i Järvalyftet. Ulf var engagerad vid uppstarten av Fastighetsägare i Järva 2007, då i egenskap av säkerhetschef på Svenska Bostäder som var initiativtagare till föreningen tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm.

Ökad trygghet och minskad brottslighet

Ulf arbetade 2011-2013 med Helsingborgshems trygghetscertifiering. Vid slutfasen av uppdraget blev han tillfrågad om att bli VD för Fastighetsägare i Järva och Rågsveds Fastighetsägare som då var nystartad.
– Det var en spännande utmaning som jag utan tvekan tackade ja till, säger Ulf som tidigare arbetat med verksamheterna men inte lett dem.

2019 bytte Ulf Rågsveds Fastighetsägare mot Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, där han var med vid bildandet 2017 på uppdrag av Svenska Bostäder.

– Det har varit åtta väldigt händelserika år där fokus har varit grunduppdraget; ökad trygghet och minskad brottslighet. Den röda tråden är Rutinaktivitetsteorin och Broken Windows-teorin. Det handlar i grund och botten om ordning och redan och en bra förvaltning där fastighetsägarna kan göra väldigt stor skillnad, menar Ulf.

Ulf Malm

Systematiken är A och O

Det kan tyckas vara enkla åtgärder som behövs, men det är långt ifrån enkelt att se dem förverkligas och systematiken är väldigt viktig menar Ulf. Han säger att man som fastighetsägare ofta tror att man redan kan och gör allt för att minska brottsligheten och öka tryggheten i sina fastigheter.
– Men det är lätt att missa detaljer som kan få stora konsekvenser. Det räcker att köpa in en felaktig dörr som kommer att påverka tryggheten, säkerheten och förvaltningen negativt i många år framåt, säger Ulf. Det är dessutom väldigt oekonomiskt, även om den bristfälliga dörren kanske är billigare i inköp, tillägger han.

Detaljer och systematik är a och o, det är långt ifrån alltid man ”kan bäst själv”, även om förvaltningarna arbetat med det i många år. En anledning är avsaknaden av byggregler och rutiner kring säkerheten i fastigheter, så som det till exempel finns när det gäller el- och brandsäkerhet. Det är därför trygghetsbesiktningar behövs.

Du vinner respekt genom att göra hemläxan

Även miljön utanför fastighetsgränsen är viktig för hyresgästernas trygghet och trivsel. Det innebär att en annan viktig del i det brottsförebyggande arbetet är samverkan med andra lokala aktörer, stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret och polis med flera. För att kunna ställa krav på andra behöver man göra sin egen hemläxa och genomföra rätt åtgärder som ger ett resultat, menar Ulf.
– Du vinner respekt genom att göra vad du själv kan och visa att du menar allvar. Initiativet bör komma från fastighetsägaren och det handlar i grund och botten om att ha ett boendeperspektiv, säger Ulf.

– Fastighetsägare bör arbeta utifrån brottsofferperspektivet i stället för gärningsmannaperspektivet. Förebilder finns inom trafiksäkerhetsarbetet, brandsäkerhetsarbetet, elsäkerhetsarbetet, barnsäkerhetsarbetet och alkoholpolitiken med regler för att förebygga olyckor och skador. Det har hänt otroligt mycket och det pågår just nu. Resultaten återstår att se, detta är en långsiktig resa som fastighetsägarna aldrig får släppa eftersom grunden handlar om förvaltning, menar Ulf.

Samma sak gäller för de offentliga miljöerna, de får aldrig släppas när det gäller ordning, reda och städning, det är därför föreningen är så viktig, som en motor och kvalitetskontrollant både i medlemmarnas arbete och i samarbetet med andra, menar han.

Ett självfinansierat och långsiktigt arbete

Ulf tycker att arbetet i föreningarna har varit fantastiskt roligt med många som är otroligt engagerade och duktiga både hos medlemmarna, de kommunala förvaltningarna och polisen.

Ulf tror starkt på den här samarbetsformen som är självfinansierad och långsiktig. Idén kommer ursprungligen från Göteborg med Fastighetsägare i Gamlestaden/BID Gamlestaden, som bildades 2001. Det här är inga projekt där finansieringen är tidsbegränsad oavsett om projektet initieras av stat, kommun eller privata aktörer.
– Nästa uppdrag är att hjälpa till vid starten av ett partnerskap mellan fastighetsägare, kommunala bolag och förvaltningar samt polisen i Frölunda och Tynnered Göteborg på uppdrag av Bostads AB Poseidon, säger Ulf, som efter 16 år är tillbaka i Göteborg.

Text: Katarina Magnusson

Trygghetsvandring i Grimsta

Trygghetsvandring i Grimsta

I går genomförde vi en trygghetsvandring i Grimsta där Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Svenska Bostäder, SISAB och Trafikkontoret deltog.
Daniel Nilsson, distriktschef Västerort, Svenska Bostäder

Trygg där man bor – en grundpelare

Att vara trygg där man bor, är en grundpelare att arbeta utifrån i fastighetsförvaltning säger Daniel Nilsson. Han är distriktschef Västerort hos Svenska Bostäder sedan oktober förra året, men har varit hos Svenska Bostäder sedan 2014 bland annat som förvaltare.

– Vi ser dagligen till att det är helt, rent och snyggt, att lampor fungerar och fönster i gemensamma utrymmen är hela för att nämna några exempel. Att vara närvarande i våra områden är en trygghetsaspekt i sig. Sedan har vi specifika projekt kring trygghet där vi till exempel rustar upp källare, sätter in Aptus låssystem med mera, säger Daniel.

Respekt för människors hem

Innan Daniel började hos Svenska Bostäder har han arbetet inom fastighetsbranschen men inom restaurang, lokaler och hotell.
– Det är en annan typ av förvaltning där mer fokus ligger på affären. När vi arbetar med bostäder så är det viktigt att förstå att vår verksamhet är någon annans hem och borg, respekten för människor är viktig, säger Daniel.

Daniel är uppväxt i Västerort och bodde här till 25-årsåldern. Han menar att det finns ett engagemang här, att folk är engagerade i sin miljö. Svenska Bostäder har också som ledord ”tillsammans för ett hållbart liv i och mellan husen” och lägger stor vikt i att skapa trygga och inkluderande boendemiljöer där utemiljön kring husen är en förlängning av hyresgästernas hem.

Trygghet i fokus

– Problembilden varierar i vårt bestånd där vissa områden upplevs som mer otrygga än andra. Vi arbetar med att öka vårt NKI och trygghet är ett fokusområde. Vi behöver arbeta aktivt med att skapa trygghet och där är samarbetet mellan staden och polisen väldigt viktigt, säger Daniel.

Daniel berättar vidare att Svenska Bostäder arbetar med långsiktig förvaltning och aktivt trygghetsarbete. Man fortsätter med de trygghetsbesiktningar som föreningen erbjuder sina medlemmar och gör åtgärder enligt de protokoll som besiktningarna resulterar i.
– Vi har genomfört de största åtgärderna och nu är det främst mindre åtgärder kvar som till exempel att se över cykelställ.

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare innebär samverkansmöjligheter

Daniel menar att Svenska Bostäder har stor nytta av Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och de samverkansmöjligheter som föreningen innebär.
– När jag efterträdde Helene Engholm som distriktschef, som nu är distriktschef Söderort, så var det naturligt att även jag engagerar mig i föreningen där hon tidigare var med i styrelsen. För mig är det självklart att vi är medlemmar.

Daniel förväntar sig att föreningen är den sammanhållande länken mellan olika aktörer i området och att föreningen driver på arbetet på trygghetsfronten och bidrar med sin expertis inom trygghetsområdet.
– Det är viktigt att föreningen är aktiv i platssamverkan, bjuder in till trygghetsvandringar och att vi syns och verkar tillsammans, avslutar Daniel.

Daniel Nilsson, distriktschef Västerort, Svenska Bostäder
Trygghetsvandring i Hässelby Gård

Trygghetsvandring i Hässelby Gård

Vid trygghetsvandringen i Hässelby Gård i tisdags deltog Svenska Bostäder, SISAB, Micasa , Hässelby-Vällingby Stadsdelsföraltning, Trafikkontoret, Fastpartner och Polismyndigheten. Det var överlag fint och det som noterades var främst klotter.

Trygghetsvandring i Vällingby

Trygghetsvandring i Vällingby

Igår genomförde vi en trygghetsvandring i Vällingby i samverkan med Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning och Polisen.

Med på vandringen var Stadsdelen, Svenska Bostäder, SISAB, Trafikkontoret, Hyresgästföreningen Skattelyckan och Hyresgästföreningen Slåttsbacken.
Det var över lag fint i området. Ett par noteringar gjordes kring bland annat klotter och skräp. Två platser som behöver lite större insatser identifierades vad gäller bland annat förbättrad sikt.

Under en trygghetsvandring identifierar vi tillsammans otrygga platser och brister i utemiljön. Detta protokollförs och skickas till berörda parter för åtgärd.

Här hittar du datum för kommande trygghetsvandringar.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem