Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Poster taggade ‘brottsförebyggande’

Trygghetsvandring Hässelby Gård

Trygghetsvandring i Hässelby Gård

Vid trygghetsvandringen i Hässelby Gård deltog Svenska Bostäder, SISAB, Micasa Fastigheter, Hässelby-Vällingby Stadsdelsföraltning, Trafikkontoret, Fastpartner och Polisen. Det var överlag fint och det som noterades var främst klotter.

Trygghetsvandringarna arrangeras i samverkan med Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning och polisen. Under en trygghetsvandring identifierar vi tillsammans otrygga platser och brister i utemiljön. Detta protokollförs och skickas till berörda parter för åtgärd.

Här hittar du datum för kommande vandringar.

Trygghetsvandring i Vällingby

Trygghetsvandring i Vällingby

Igår genomförde vi en trygghetsvandring i Vällingby i samverkan med Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning och Polisen.

Med på vandringen var Stadsdelen, Svenska Bostäder, SISAB, Trafikkontoret, Hyresgästföreningen Skattelyckan och Hyresgästföreningen Slåttsbacken.
Det var över lag fint i området. Ett par noteringar gjordes kring bland annat klotter och skräp. Två platser som behöver lite större insatser identifierades vad gäller bland annat förbättrad sikt.

Under en trygghetsvandring identifierar vi tillsammans otrygga platser och brister i utemiljön. Detta protokollförs och skickas till berörda parter för åtgärd.

Här hittar du datum för kommande trygghetsvandringar.

trygghetsvandring i Hässelby Strand

Trygghetsvandring i Hässelby Strand

Nu har vi genomfört vårens första trygghetsvandring i Hässelby Strand i samverkan med Stadsdelsförvaltningen och Polisen.

Med på vandringen var Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Polisen, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Hässelbyhem, SISAB, Hyresgästföreningen och boende från en brf.
Upplevelsen var att det var något mer klotter än tidigare.

Vi gick även förbi Stockholmshems nya fina muralmålning. Muralmålningar är ett bra sätt att undvika klotter eftersom denna utsmyckning brukar få vara orörd.

Under en trygghetsvandring identifierar vi tillsammans otrygga platser och brister i utemiljön. Detta protokollförs och skickas till berörda parter för åtgärd.

Här kan du se datum för kommande trygghetsvandringar.

Verksamhetsberättelse 2021

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare 2021

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare är en ideell förening för hyresfastighetsägare, bostadsrättsföreningar och lokalfastighetsägare samt samfällighetsföreningar i, från och med 2021, hela Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Tillsammans kan vi göra skillnad och vi samverkar med stadsdelsförvaltning, polis och andra lokala aktörer.

Invigning av Hässelby torg

Invigning av Hässelby torg

Välkommen att fira ett snyggt, tryggt och tillgängligt Hässelby torg den 2 april kl. 11-14. Under dagen kan du ta del av det trygghets- och trivselskapande arbete som Stockholms stad gör i samverkan med många medaktörer varav vi är en.

Hässelby-Vällingby Fastighetsägarehetsägar

Nu syns vi

Nu syns vi när vi rör oss i våra områden. Förutom att vi syns så märker vi att boende nu vågar komma fram och fråga vad vi gör när vi fotograferar eller noterar vid våra uppföljande trygghetsvandringar och andra inventeringar i Hässelby-Vällingby.

https://www.svenskabostader.se/karriar/lediga-jobb/fastighetsagarforeningarna-i-jarva-och-hasselby-vallingby-soker-en-ny-verksamhetsansvarig--vd/

Järva och Hässelby-Vällingby söker en ny Verksamhetsansvarig / Vd

Fastighetsägarföreningarna i Järva och Hässelby-Vällingby arbetar med samverkan mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningarna har dessutom ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningar, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer. Föreningarna kompletterar existerande offentlig service och syftar till att göra områdena tryggare, säkrare och mer attraktiva.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem