Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Vällingby

Vällingby Centrum invigdes den 14 november 1954, av ingen mindre än dåvarande statsminister Tage Erlander. 100 000 stockholmare var med på invigningen av den sedan länge planerade första i sitt slag, ABC-staden.

Det var stadsplanedirektören och arkitekten Sven Markelius som tillsammans med andra arbetade fram idéerna kring den nya modellen för stadsbyggnadsprojekt omkring mitten på 40-talet. ABC står för, vilket vi även nämner i texten om Grimsta, för arbetsplatser, bostäder och centrum. Inspirationen kom från New Towns i England. Men Vällingby skulle dock inte, tack vare den planerade tunnelbanan, isoleras från storstaden, utan det skulle vara lätt att röra sig inom Stockholms Stad. Detta var en ambition om att skapa en levande förort, samtidigt som man ville behålla de sociala och kulturella förbindelserna.

Planeringen av Vällingby inleddes 1949, och 1951 fick Svenska Bostäder i uppdrag att realisera stora delar av Markelius planer. Det vill säga att bygga bl.a. Vällingby Centrum och en del av bostäderna. Här skulle det finnas moderna varuhus och butiker som även var öppna på fredagskvällar. Man ville trafikseparera miljöerna genom bilfria torg och ett underjordiskt varudistributionssystem.

1954 stod tunnelbanestationen färdig, då hade Vällingby haft en provisorisk station i två år. Två år efter det bodde här redan omkring 17 000 människor.

Bostadshusen i Vällingbys kärnområde var till övervägande del trevåningshus, som sedan kompletterades med punkthus av olika höjd. Men t.ex. stjärnhusen vittnar om en del experimentlusta, med nya, unika husformer som exempelvis de innovativa stjärnhusen. Varje trapphus servade tre lägenheter som ofta hade ljusinsläpp från tre håll. Men det fanns också en tanke om modernitet och sociala samband tillsammans med en strävan efter att det skulle vara ”lika för alla”. I början av 1960-talet byggdes Vällingby ut med bland annat kvarteret Hålkortet. Ovanpå en två våningar hög sockel, med bland annat polisstation, butiker och kontor, uppfördes en nio våningar hög överbyggnad.

Den 1 oktober 1952 öppnade den första butiken i centrum. Mellan Pajalagatan och Ångermannagatan fick man till och med bygga fler butiksvaruhus, då den ursprungliga centrumbebyggelsen inte räckte till.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem