Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Smedshagen

Smedshagen är ett område inom stadsdelen Hässelby Villastad. Området byggdes i slutet av 1980-talet och består av fyravåningars vinkelpunkthus placerade runt åttakantiga skyddade gårdar. Inom området ligger Åkermyntans centrum med kommersiell och allmän service. Inom området bor ca 2000 personer. Smedshagen förbinds via bussar till både tunnelbana och pendeltåg.

Hässelby Hem äger samtliga flerbostadshus.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem