Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Hässelby Gård

Hässelby Gård byggdes till stora delar under 1950/60-talen och består av omväxlande höga punkthus blandat med lägre skivhus kring skyddande gårdar. Området ligger i omedelbar anslutning till tunnelbana och genomkorsas av gröna stråk som binder samman området med de stora grönområden som finns ner mot Mälaren. Intill tunnelbanan ligger Hässelby Torg med kommersiell och kommunal närservice. Inom Hässelby Gård bor ca 11 000 invånare.

Svenska Bostäder, Stockholmshem och Hässelby Hem är stora fastighetsägare inom området.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem