Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Grimsta

Huvudsaklig bebyggelse uppfördes under 1950-talet med i huvudsak 4-våningars lamellhus kring ombonade gårdar. Ett mindre centrum finns inom stadsdelen. Tunnelbana och större kommersiellt centrum finns vid intilliggande Välling Centrum. Inom Grimsta finns flera anläggningar för sport och fritid såsom ridhus och flera fotbollsplaner. Grimsta naturreservat förbinder bostadsområdet med Mälaren och friluftsbad. Inom området bor ca 4500 invånare.

Svenska Bostäder och Sisab tillsammans med flera bostadsrättsföreningar äger fastigheter inom området.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem