Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Aktuellt

Trygghetsvandring i Smedshagen

En trygghetsvandring är ett bra underlag för brottsförebyggande och trivselhöjande åtgärder och ger en mycket bra bild av vad som behöver åtgärdas och förbättras i ett område.

Läs mer

Trevlig sommar!

Trevlig sommar önskar Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare önskar trevlig sommar!

Läs mer

Trygghetsbesiktning

– en grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

Läs mer

Ulf Malm blir vd för Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

Ulf Malm och Pelle Björklund
Ulf Malm och Pelle Björklund

Ulf Malm tillträder som vd för Hässelby-Vällingby Fastighetsägare efter Catarina Johansson Nyman som går i pension i samband med årsstämman.

Läs mer

Årsstämma med seminarium

Jarina Edlund, jurist på Trafikkontoret

Hässelby-Vällingbys Fastighetsägares årsstämma inleddes med att Jarina Edlund, jurist på Trafikkontoret, berättade om flytt av fordon, vilken lagstiftning som finns och vilka skäl som kan finnas för fordonsflyttning. En markägare kan få hjälp av Stockholms stad att flytta ett fordon, här kan du läsa mer om vad som gäller.

Läs mer

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem