Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Aktuellt

Samverkan är en framgångsfaktor

Nyhetsbrev november 2020

Att samverkan ger resultat ser vi gång på gång. Hässelby-Vällingby Fastighetsägare deltar bland annat i platssamverkan tillsammans med stadsdelsförvaltningen, polisen och andra lokala aktörer för att öka tryggheten i och attraktionskraften till stadsdelen.

Läs mer

Jonna Malmback, välkommen till Hässelby-Vällingby Fastighetsägare!

Jonna Malmback är ny projektledare i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

– Jag ser fram emot att få vara delaktig i ett område långsiktigt och att få arbeta med trygghetsfrågor och följa utvecklingen över tid, säger Jonna.

Läs mer

Trygghetsvandring i Grimsta

Vid trygghetsvandringen i Grimsta, arrangerad tillsammans med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och polisen deltog även Svenska Bostäder, SISAB, och Trafikkontoret. Vi noterade att det dagliga förvaltningsarbetet fungerar mycket bra i området och de 30 anmärkningar som gjordes handlade framför allt om klotter.

Läs mer

Trygghetsvandring i Hässelby – Vällingby

En trygghetsvandring är en utemiljöbesiktning ur ett trygghetsperspektiv. Genom att vara synliga och hjälpa till att skapa en bättre utomhusmiljö i stadsdelen bidrar vi till att öka trygghet och trivsel för de som bor, besöker och verkar i våra områden.

Läs mer

Välkommen till Hässelby-Vällingby Fastighetsägare Julia

Julia Tommosgård har börjat som projektledare i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Läs mer

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem