Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är tisdag 18 april 2017 kl 13.00-14.30. Mötet hålls i stadsdelsförvaltningen lokaler med adress Astrakangatan 19. Möteslokalen heter Tumultet. Handlingar som inbjudan/kallelse och förslag till dagordning mejlas ut till alla medlemmar innan mötet.

Rekrytering av lokal arbetskraft

Tillsammans med andra fastighetsägarföreningar runt om i Stockholm, var vi medarrangör till seminariet om Lokal arbetskraftsrekrytering. Då fastighetsbranschen står inför stora utmaningar att hitta medarbetare, belystes möjligheten att hitta nya grupper och vägar för att täcka vårt kommande rekryteringsbehov.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem