Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Kombinerad trygghetsvandring och medborgardialog i Råcksta

Den 27 februari klockan 17.00-18.45 kombinerar vi medborgardialog och trygghetsvandring, med samling och avslutning utanför Råckstas tunnelbanestation.

Ta chansen att bidra till ökad trygghet och trivsel samt att träffa medborgare och representanter för stadsdelsförvaltningen, polisen, fastighetsägare och lokala föreningar.

Så här blir trygghetsvandringens rutt.

Här hittar du länk till inbjudan. Varmt välkommen!

Pappaträffar i Hässelby och Vällingby

I samarbete med föreningen Svenska med baby arrangerar Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, med stöd från Länsstyrelsen Stockholm, pappaträffar i Hässelby och Vällingby. Småbarnspappor och deras barn upp till fem år får möjlighet att träffa andra pappor och barn för att göra roliga aktiviteter, fika och umgås.

Vi har mejlat ut information och affischfiler för pappaträffarna till våra medlemmar och hoppas att så många som möjligt vill stödja initiativet genom att tipsa vidare och sätta upp affischer i sina fastigheter.

Hör gärna av dig till Sayed (se kontaktuppgifter i affischen) om du vill veta mer. Du kan också ladda ner motsvarande affisch med vit bakgrund som är mer lämplig för utskrift.

Datum och platser för årets trygghetsvandringar och medborgardialoger

Under 2023 testade vi att kombinera medborgardialog och trygghetsvandring vid samma tillfälle. Det här sättet att kraftsamla bredare kring dialog och trygghet gav så gott resultat att alla tillfällen under 2024 är kombinerade, se kalendariet nedan. Du som deltagare väljer om du vill vara med på båda aktiviteterna eller bara den ena.

Medborgare, fastighetsägare, politiker, tjänstepersoner, polis och lokala näringsidkare – alla är varmt välkomna att delta. Tillsammans gör vi Hässelby-Vällingby tryggare, snyggare och bättre!

 

Kalendarium för 2024

Varje tillfälle börjar klockan 17.00 med 45 minuters medborgardialog på samlingsplatsen, som 17.45 också är startpunkten för trygghetsvandringen. Vandringen tar ungefär en timme och avslutas cirka 18.45 på samlingsplatsen.

 • Råcksta – samling utanför T-baneingången – tisdag 27 februari – 2,2 kilometers trygghetsvandring
 • Grimsta – Grimstaskolan (Kanngjutargränd) – tisdag 16 april – 2,2 kilometer
 • Hässelby gård – Förvaltningshuset, Hässelby torg – onsdag 15 maj – 2,1 kilometer
 • Hässelby strand – Maltesholmstorget, utanför T-baneingången – tisdag 8 oktober – 2,0 kilometer
 • Vällingby – Vällingby torg, utanför T-baneingången – onsdag 23 oktober – 2,2 kilometer
 • Smedshagen/Åkermyntan – utanför entrén till Åkermyntans centrum – tisdag 26 november – 2,2 kilometer
Notera gärna datumen i din kalender redan nu, så att du har möjlighet att delta.    

Välbesökt seminarium om bekämpning av skadedjur

Den 5 december arrangerade vi ett seminarium om skadedjur tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm och våra systerföreningar Skärholmens Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare och Fastighetsägare i Järva.

Seminariet hölls i Fastighetsägarna Stockholms lokaler på Kungsholmen och modererades av deras förvaltningsexpert Elvira Andersson, som också är vice ordförande i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Deltagarna fick bland annat ta del av de här tre intressanta presentationerna:

 • Olle Bolin och Calle Andersson från Anticimex berättade om bekämpning av råttor och vägglöss samt hur dessa skadedjur fungerar och beter sig.
 • Lennart Vedin, markingenjör i Rinkeby och Tensta hos Familjebostäder, berättade om deras framgångsrika råttsaneringsarbete i Järva.
 • Chantelle Small, Teamledare förvaltningsstöd på Stockholmshem, berättade hur de har arbetat framgångsrikt med vägglussanering.

Läs gärna mer om seminariet på Skärholmens Fastighetsägares webbplats.

Uppfräschade Bräckefaret värmde kall trygghetsvandring

Förra onsdagen (29/11) hölls den kombinerade medborgardialogen och trygghetsvandringen i Vällingby. Deltog gjorde representanter för Svenska Bostäder, NREP, MTR, Polisen, boende och stadsdelen.

Stämningen var hög trots att temperaturen var låg. Under trygghetsvandringen värmde också glädjen över att Bräckefaret har fått sig ett rejält lyft. Med nymålade väggar och tak kommer konsten bättre till sin rätt, samtidigt som platsen känns ljusare och tryggare.

Helt, rent och snyggt – en fröjd för såväl medborgare som trygghetsvandrare!

Lyckad kombo: Medborgardialog och trygghetsvandring i Åkermyntan

Varken mörker eller regn stoppar trygghetsarbetet och det lokala samtalet! Den kombinerade medborgardialogen och trygghetsvandringen i Åkermyntan lockade ett 30-tal deltagare och resulterade i många bra frågor och dialoger, värdefulla synpunkter och gemensamt dokumenterade förbättringsmöjligheter i utemiljön.

Förra tisdagen (31/10) testade vi för första gången att kombinera medborgardialog och trygghetsvandring. Kombinationen kändes naturlig och fungerade väldigt bra. Vissa deltagare var med i båda aktiviteterna och andra valde bara den ena. Trots höstmörker och ganska tuffa väderförhållanden deltog sammanlagt ett 30-tal personer.

 

Två innehållsrika timmar

Under den första timmen klockan 17–18 samtalade representanter för stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret, polisen och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare med boende och andra medborgare utanför Åkermyntans centrum. Det blev många bra dialoger, där synpunkter och önskemål på både stort och smått diskuterades.

Klockan 18–19 gick vi en gemensam trygghetsvandring i närområdet för att inventera utemiljön ur trygghets- och trivselperspektiv. Även här fick vi värdefulla synpunkter, och i protokollet noterades bland annat trasig belysning, vildvuxna buskage och skadad vägbeläggning. Anmärkningar som tas vidare till ansvarig fastighetsägare för åtgärd.

 

Gemensamt mål som kräver uthållighet

”Helt, rent, snyggt och tryggt” är målet för våra stadsdelar. För det krävs ett uthålligt och långsiktigt arbete, där vi alla hjälps åt längs vägen. Därför vill vi rikta ett stort tack till alla som deltog under kvällen – och till Åkermyntans café som bjöd oss på kaffe!

P.S. Den 29 november är det dags igen. Då kör vi samma kombo i Vällingby med start klockan 17 utanför T-baneingången från centrum. Alla är varmt välkomna! D.S.

 

Samverkan i kubik!

Vi samverkar inte bara med våra medlemmar, stadsdelsförvaltningen, polisen och andra lokala aktörer i Hässelby och Vällingby – utan också med våra systerföreningar Fastighetsägare i Järva, Rågsveds Fastighetsägare och Skärholmens Fastighetsägare.

Under torsdag och fredag förra veckan (19–20/10) hade vi gemensam verksamhetsplanering, då vi dels planerade det fortsatta samarbetet mellan föreningarna, dels jobbade föreningsvis med planerna för nästa år.

Våra stadsdelar har många gemensamma möjligheter och utmaningar, där vi kan samverka och lära av varandras erfarenheter – och förstås skillnader som kräver lokala lösningar.

Vi delar också samma övergripande mål: Att bidra till ökad trygghet, trivsel och attraktivitet.

Välkommen till kombinerad trygghetsvandring och medborgardialog i Åkermyntan!

Den 31 oktober klockan 17–19 ska vi testa något nytt tillsammans. Då kombinerar vi medborgardialog och trygghetsvandring på samma kväll, med start och avslutning vid entrén till Åkermyntans centrum.

Ta chansen att bidra till ökad trygghet och trivsel samt att träffa medborgare och representanter för stadsdelsförvaltningen, polisen, fastighetsägare och lokala föreningar.

Förhoppningsvis blir det lika god uppslutning och stämning som på bilden ovan, när vi trygghetsvandrade tillsammans i Hässelby gård och Råcksta.

Läs mer i inbjudan och se trygghetsvandringens rutt.

Varmt välkommen!

Nytt informationsmaterial om våld i nära relation

Ett av de vanligaste polisanmälda våldsbrotten är våld mot kvinnor och barn. Ofta handlar det om våld i nära relationer som begås inomhus.

Att förebygga och stoppa våld i nära relationer är därför en naturlig del i föreningens arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet. Vi vill att alla som utsätts för våld, och även den som utsätter andra för våld, ska söka och få hjälp för att kunna ta sig ur sin situation.

Ett nytryckt informationsmaterial, som kan sättas upp i våra medlemmars trapphus och tvättstugor eller delas ut till de boende, finns på kansliet. Skicka ett mejl till info@havafast.se så hittar vi en tid då du kan komma förbi och hämta material till dina fastigheter.

Två konstruktiva möten har satt agendan för hösten

Samarbetet i föreningen har fått en bra start efter sommaruppehållet. Det är tydligt att det finns en stark vilja hos såväl fastighetsägarna som stadsdelsförvaltningen och polisen att samverka i olika frågor för att öka tryggheten och trivseln i våra stadsdelar.

 

Engagerat förvaltarmöte med kommunpolisen på plats

Förra onsdagen (20/9) genomfördes ett förvaltarmöte med ett 15-tal engagerade deltagare. Med på mötet var även kommunpolisen Jonas Jeffsell. Hans medverkan, tillsammans med det allvarliga läget i några av våra stadsdelar, gjorde att fokus i diskussionerna till stor del hamnade på säkerhets- och trygghetsfrågor och samarbetet med polisen.

Några av mötets diskussionspunkter och beslut:

 • Svårigheterna att som fastighetsägare motverka brott i och omkring fastigheterna diskuterades, samt hur man bör agera i olika situationer.
 • Vikten av att inventera och säkerhetsbesikta fastigheter som har fått problem.
 • Satsningen på Trygga Trappan för att motverka otrygghet, stökigt häng, droghandel och annat som inte hör hemma i våra trapphus.
 • För att underlätta samarbetet och öka effektiviteten bör strategiska fastighetsägarfrågor till polisen i möjligaste mån kanaliseras via Hässelby-Vällingbys säkerhetsstrateg Mickael Siivola.
 

Höstens första styrelsemöte

I måndags (25/9) genomfördes också föreningens första styrelsemöte för terminen. Mötet leddes av föreningens ordförande Stefan Sandberg från Svenska Bostäder, och från stadsdelsförvaltningen deltog stadsdelsdirektör Toni Mellblom. Kommunpolisen Jonas Jeffsell deltog även i detta möte, men på länk.

Några av mötets diskussionspunkter och beslut:

 • Det har varit stökigt på Hässelby torg en tid och en platssamverkansgrupp startas där.
 • Stadsdelsförvaltningen har utvecklat sin krisledning och krishantering. Dessa har ställts på prov i samband med den senaste tidens händelser och har då fungerat väl.
 • På grund av det osäkra geopolitiska omvärldsläget har stadsdelsförvaltningen också beslutat om en så kallad krigsorganisation.
 • I Järva har satsningen på trygghetsväktare fallit mycket väl ut och olika varianter av en motsvarande satsning i Hässelby-Vällingby diskuterades.
 • Trygghetsundersökningen i alla stadsdelar är avslutad och vi väntar nu på resultaten.
 • Polisens planering inför nästa år pågår. De försöker resursallokera så effektivt som möjligt utifrån det svåra läge som råder.
 

Goda förutsättningar för fortsatt samarbete

Det finns ett stort engagemang och en stark vilja att samarbeta i föreningen. Många fastighetsägare gör mycket på egen hand, samtidigt som de ser möjligheter att åstadkomma ännu mer genom att samverka. Förvaltarmötet och styrelsemötet har tillsammans lagt en stabil grund för det fortsatta arbetet under hösten och framåt.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem