Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Författar Arkiv

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

I samverkan för ett tryggare och trivsammare Hässelby-Vällingby

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare är en ideell förening som arbetar för en positiv utveckling av Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Det gör vi genom samverkan med våra medlemmar, stadsdelen, polisen och andra lokala aktörer. Tillsammans arbetar vi för att stadsdelen ska bli en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Alla fastighetsägare i Hässelby-Vällingby, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar.

Martin Toller, områdeschef på Stockholmshem och Nadine Hanna, kundförvaltare på Stockholmshem

Fokus på utveckling

Under hösten har vi stort fokus på att träffa våra medlemmar för att lyssna in deras behov, hur de ser på utvecklingen och vad de vill ska hända. Hur kan vi få en samsyn, haka i varandra.

Nu har vi träffat Martin Toller, områdeschef på Stockholmshem och Nadine Hanna, kundförvaltare på Stockholmshem. Tack för ett bra möte och intressanta inspel om hur vi kan utveckla föreningen vidare.

Martin Toller, områdeschef på Stockholmshem och Nadine Hanna, kundförvaltare på Stockholmshem
BID Nätverksträff 220823

Nätverksträff för BID-inspirerad samverkan

I Stockholmsregionen finns ett flertal föreningar som arbetar med BID-inspirerad samverkan där fastighetsägare har ett nära samarbete med kommun, polis och andra lokala aktörer för att samverka kring ökad trygghet och trivsel.
Karin Göransson

Nu tar vi nästa steg

Karin Göransson ny verksamhetschef för Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

Karin Göransson tillträder som verksamhetschef för Hässelby-Vällingby Fastighetsägare från och med den 15 augusti.

Trygghetsvandring i Hässelby Gård

Boka in höstens trygghetsvandringar!

En trygghetsvandring är en utemiljöbesiktning ur ett trygghetsperspektiv. Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, polisen och stadsdelsförvaltningen arrangerar tillsammans trygghetsvandringar.

Brottsförebyggande rådet har tagit fram ett metodstöd för lokalt brottsförebyggande arbete.

Metodstöd för brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet har tagit fram ett metodstöd för lokalt brottsförebyggande arbete.

Det innehåller en hel del intressant som är relevant för fastighetsägare, bland annat information och metodstöd kring:

  • Olaga andrahandsuthyrning
  • Folkbokföringsbrott
  • Alternativa banksystem och låningsmetoder (intressant för t.ex lokaler som hyrs av växlingskontor)

Här kan du ladda ner materialet.

Brottsförebyggande rådet har tagit fram ett metodstöd för lokalt brottsförebyggande arbete.
Vällingby

Platssamverkan

Platssamverkan sker på ett geografiskt avgränsat område där de lokala aktörerna arbetar tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en specifik plats. Det kan även kompletteras med sociala insatser eller kultur på platsen.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem