Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Författar Arkiv

Material från Trygg Stadsplanering 11 april

Seminarium Trygg stadsplanering den 11 april – samlat material.

Den 11 april stod systerföreningarna Fastighetsägare i Järva, Skärholmens Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare samt Hässelby – Vällingby Fastighetsägare, för ett välbesökt seminarium hos värden Fastighetsägarna Stockholm. Seminariet handlade om hur fastighetsägare kan arbeta med tryggheten i och runt sina fastigheter. Inbjudna talare var Ulf Malm VD på Fastighetsägare i Järva, Marianne Lind som är Ljusdesigner och landskapsarkitekt på Ljuslandskap och Bo Grönlund, professor i arkitektur bl.a. Helena Olsson, chef på Stadsutveckling hos Fastighetsägarna Stockholm, var moderator under halvdagsseminariet. Tema var trygghet i bostadsområden ur olika aspekter, talarnas presentationer hittar ni här: Ulf Malm Marianne Lind Bo Grönlund Lyssna även på Ulf Malm i P4 när han talar om arbetet med att trygghetsbesiktiga fastigheter. Paneldiskussion Seminariet avslutades med en paneldiskussion med talarna, samt Catarina Johansson Nyman som är VD för Skärholmens Fastighetsägare och Hässelby – Vällingby Fastighetsägare. En av frågorna som diskuterades var bl.a. hur uthållighet och långsiktighet skapas hos byggherrar och kommun i ett beställningsmaterial. Vad är viktigt för att trygghetsparametern inte skall falla mellan stolarna? Panelen var överens om att åtminstone en part måste arbeta långsiktigt och ta ett större grepp. Och då faller det naturligt på kommunen att ta ett större ansvar som offentlig aktör, men i Stockholm finns ju också långsiktiga initiativ som de BIDs-inspirerade fastighetsägarföreningarna t.ex. En politisk vilja och vision är också av stor betydelse, t.ex. som i Fokus Skärholmen där Stadsdelsförvaltningen tar ett stort ansvar i frågan om social hållbarhet (läs mer på Fokus Skärholmen – social hållbarhet). Vidare diskuterades begreppet trygghet inom social hållbarhet. Fastighetsägarna Stockholm har t.ex. arbetat med att ta fram en plattform för social hållbarhet, där de tre huvudfrågorna är trygghet, integration och ansvarsfulla relationer. Trygghet handlar till stor del om kapabla väktare, för att knyta an till rutinaktivitetsteorin, d.v.s. att områden befolkas av människor för att den boende skall känna sig trygg. Otrygghet kvällstid kan påverkas positivt av mixade sociala sammanhang och att det finns ett utbud av aktiviteter. Finns det t.ex. boulebana, parkourmöjligheter, småbarnslek och sittplatser på en och samma plats skapar detta en positiv social kontroll, med mixade grupper. Belysningen på lekplatser är också en central aspekt ur det sammanhanget.
Foto från vänster; Helena Olsson, Catarina Johansson Nyman, Ulf Malm, Marianne Lind, Bo Grönlund 2018-04-11
Paneldiskussionen avslutade halvdagen och talarna fick svara på några frågor från publiken.

Stort tack till er som hade möjlighet att närvara på seminariet!

Text: Karin Göransson, Skärholmens Fastighetsägare

Seminarier Trygg Stadsplanering 10 och 11 april

Den 10 och 11 april kommer Hässelby Vällingby Fastighetsägare tillsammans med de andra fastighetsägarföreningarna i Stockholm att arrangera två seminarier kring Trygg Stadsplanering. Det finns två olika seminarietillfällen att välja på, ett kvällstid den 10 april med inriktning mot Brf:er och den 11 april håller vi ett halvdagsseminarium för andra fastighetsägare. Seminarium kvällstid, inriktning BRF: När? 10 april kl 17 – 19.30 Var? Hos Fastighetsägarna Stockholm, Alströmergatan 14 på Kungsholmen Kaffe och macka serveras från kl. 17.00 Vi lyssnar på Ulf Malm, VD Fastighetsägare i Järva, Marianne Lind, landskapsarkitekt och ljusdesigner, Bo Grönlund, professor i arkitektur och stadsplanerare.Halvdagsseminarium, inriktning fastighetsägare När? 11 april kl 08.30 – 12 Var? Hos Fastighetsägarna Stockholm, Alströmergatan 14 på Kungsholmen Kaffe och macka serveras från kl. 08.00 Vi lyssnar på Ulf Malm, VD Fastighetsägare i Järva, Marianne Lind, landskapsarkitekt och ljusdesigner, Bo Grönlund, professor i arkitektur och stadsplanerare. De första trygghetscertifierade fastigheterna kommer att uppmärksammas och vi avslutar halvdagen med en paneldiskussion med sakkunniga gäster. Detaljerat program finns i Inbjudan FA 2018

Varmt välkommen!

Hässelby är en del av regeringssatsningen Konst Händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Rådet av Enade Kreoler har en önskan att bygga en scen där de kan arbeta med kulturella arrangemang. En plats för att arbeta med konst, musik, teater och andra spontana framträdanden. Tillsammans med Statens konstråd och konstnärerna Nasim Aghili och Björn Karlsson utforskas under våren 2017 vad en scen kan vara i relation till aktuella frågeställningar och hur det är möjligt att bygga en scen. Läs mer på Statens Konstråds hemsida

Jul och lucia i Hässelby centrum

Välkomna på luciafirande den 13 december från kl. 16.00 till 19.00 i Hässelby Gårds Centrum. .. och lördagen den 16 december, från klockan 11.00 – 16.00 kommer tomten på besök i Hässelby, liksom andra roliga aktiviteter för barnen som ni kan läsa mer om här.    

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning

Idag presenteras utredningen ” Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning”.  Unikt för utredningen är att samtliga parter på hyresmarknaden Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är överens om förslagen. Detta bör borga för att stora delar av utredningens förslag också kommer att genomföras. Läs mer här! Här finns utredningen.

Muralmålningar i Grimsta

I vår kommer några av passagerna mellan Svenska Bostäders hus i Grimsta att bli färggladare – ett samarbete mellan Stockholm konst och fastighetsägaren Svenska bostäder. Planen är att pryda flera väggar i passager in till olika gårdar med muralmålningar. Ett unikt projekt eftersom Stockholm Konst tidigare bara har arbetat med enskilda stora väggar, enligt Frida Cornell, curator och projektledare på Stockholm konst. Det är ännu inte klart vilka väggar det blir eller vilka konstnärer som ska göra målningarna. Men de boende skall få möjlighet om att tycka till gällande målningarna 0ch vad de vill se för motiv i sitt bostadsområde. Läs mer här!

Seminarium Våld i nära relation

Den 3 oktober anordnade Hässelby – Vällingby Fastighetsägare ett seminarium kring våld i nära relation.  Syftet var att informera och dela kunskap kring hur man hanterar situationer då man misstänker att det förekommer våld i nära relation. Målgruppen var förvaltare, fastighetsskötare, bovärdar, personer som arbetar med bostadssociala frågor och distriktschefer eller andra personer som rör sig i bostadsområden eller nära boende. Föreläsarna på seminariet var: Seminariet var välbesökt och engagerade deltagarna. Det är svåra frågor med mörk statistik samtidigt som det finns mycket och tung kompetens inom området. För den som vill läsa mer finns här polisens material: Brottsoffer Våld i nära relation Även Hässelby – Vällingby Fastighetsägares statistik finns att tillgå: Våld i nära relationer 2017-10-03 Vad kan man då göra som hyresvärd eller anställd om det finns en misstanke om att det förekommer våld i nära relation hos en boende?
  • Medvetenhet, dela och sprid kunskap
  • Prata med varandra och de boende
  • Skaffa policy/rutin (Huskurage) för hur ni hanterar detta
  • Visa intresse
  • Gör en anmälan
  • Sätt upp t.ex. tvättstugeinfo om hur den som är drabbad kan få hjälp

Ett tryggt Hässelby-Vällingby

Den 2-8 oktober anordnas Hässelby-Vällingbys första våldsförebyggande vecka med start på FN:s internationella ickevåldsdag. Under veckan uppmärksammas hur en kan förebygga psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Det finns möjlighet att kunna lyssna till författarsamtal och föreläsningar, se på teater och ta del av många andra spännande aktiviteter. Aktiviteterna anordnas av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning i samverkan med lokala aktörer. Läs detaljerat program här!

Trygghetscertifiering

Nu har föreningarna mellan fastighetsägare i Järva, Skärholmen, Rågsved och Hässelby/Vällingby utarbetat FS Trygghetscertifiering, som är en kvalitetskontroll för ökad trygghet och minskad utsatthet för brott i bostadsfastigheter. Kontrollen utförs med en checklista, som kan användas både i befintlig bebyggelse och i nyproduktion. Metoden är beprövad och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad utsatthet för brottslighet och ökad upplevd trygghet i de bostadsfastigheter där de åtgärder som krävs genomförts.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem