Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Författar Arkiv

Otillåten andrahandsuthyrning

Otillåten andrahandsuthyrning motverkar en fungerande och öppen bostadsmarknad och skapar otrygga bostadsområden. Till stöd för hyresvärdar att hantera detta har Fastighetsägarna Stockholm tagit fram en checklista som kan användas vid misstanke om svarthandel med hyreskontrakt i samband med ett lägenhetsbyte. Checklistan är ett komplement till broschyren “Riktlinjer för lägenhetsbyte“.

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är tisdag 18 april 2017 kl 13.00-14.30. Mötet hålls i stadsdelsförvaltningen lokaler med adress Astrakangatan 19. Möteslokalen heter Tumultet. Handlingar som inbjudan/kallelse och förslag till dagordning mejlas ut till alla medlemmar innan mötet.

Rekrytering av lokal arbetskraft

Tillsammans med andra fastighetsägarföreningar runt om i Stockholm, var vi medarrangör till seminariet om Lokal arbetskraftsrekrytering. Då fastighetsbranschen står inför stora utmaningar att hitta medarbetare, belystes möjligheten att hitta nya grupper och vägar för att täcka vårt kommande rekryteringsbehov.

Hässelby Hem vill bygga nytt i Smedshagen

Stadsbyggnadsnämnden tog den 23 februari beslut om att starta detaljplanearbete för byggande av ytterligare ca 400 lägenheter i Smedshagen. Hässelby Hem som är tänkt byggherre vill bygga med olika upplåtelseformer.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem