Hässelby Vällingby Fastighetsägare
Trygghetsvandring i Smedshagen/Åkermyntan

Trygghetsvandring i Smedshagen/Åkermyntan

Nu har vi genomfört trygghetsvandring i Smedshagen/Åkermyntan. Det är ett mycket fint område med väldigt få anmärkningar vilket är ett tydligt tecken på att fastighetsägare i området gör ett bra brottsförebyggande och trivselhöjande jobb! I vandringen deltog SISAB, Hässelby Hem, Artmax, Polisen, Trafikkontoret, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvalning. Jonna Malmback tackades särskilt av SISAB för sitt engagemang på sin sista trygghetsvandring för föreningen. Trygghetsvandringen protokollförs och de punkter som behöver åtgärdas rapporteras till berörda parter. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder och är dessutom en möjlighet att lära känna andra och området utanför det egna beståndet
Trygghetsvandring i Smedshagen/Åkermyntan

Trygghetsvandring i Smedshagen/Åkermyntan

Trygghetsvandring i Smedshagen/Åkermyntan

Jonna Malmback tackas av SISAB för sitt engagemang vid trygghetsvandringen i Smedshagen/Åkermyntan

Taggar:, , , , , ,

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem