Hässelby Vällingby Fastighetsägare
Trygghetsvandring i Hässelby Strand

Trygghetsvandring i Hässelby Strand

Förra veckan genomförde vi en trygghetsvandring i Hässelby Strand tillsammans med fastighetsägare, Stockholms stad – Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning samt boende i området.

En trygghetsvandring är en inventering av utemiljön ur ett trygghetsperspektiv. Tillsammans vandrar vi en förutbestämd rutt och fokuserar på vad i utemiljön som kan upplevas som otryggt.

Det som främst noterades var växtlighet som skymde belysning, detta protokollfördes och skickas till berörd part för åtgärd.

 

Trygghetsvandring i Hässelby Strand

Taggar:, , , ,

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem