Hässelby Vällingby Fastighetsägare
Trygghetsvandring i Hässelby Gård

Trygghetsvandring i Hässelby Gård

Vid trygghetsvandringen i Hässelby Gård i tisdags deltog Svenska Bostäder, SISAB, Micasa , Hässelby-Vällingby Stadsdelsföraltning, Trafikkontoret, Fastpartner och Polismyndigheten. Det var överlag fint och det som noterades var främst klotter.

Trygghetsvandringarna arrangeras i samverkan med Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning och polisen. Under en trygghetsvandring identifierar vi tillsammans otrygga platser och brister i utemiljön. Detta protokollförs och skickas till berörda parter för åtgärd.

Taggar:, , , , , ,

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem