Hässelby Vällingby Fastighetsägare
God jul 2021

Tack för god samverkan 2021!

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare vill sända ett varmt tack till alla medlemmar, Trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen, polisen, räddningstjänsten, Fastighetsägarna Stockholm, Alla Kvinnors Hus, Brommapojkarna och alla andra samarbetspartners för ett gott samarbete och engagemang under 2021 för att öka tryggheten och trivseln i Hässelby-Vällingby.

2021 blev ytterligare ett annorlunda år som nu går mot sitt slut. Vi hann med årets sista styrelsemöte fysiskt innan de nya rekommendationerna, om att hålla avstånd och minska trängseln på arbetsplatser, trädde ikraft.

Under året har föreningen utökat sin verksamhet till hela Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Detta som en följd av efterfrågan i de stadsdelar vi inte var etablerade, både efter ett ökat samarbete och den typ av verksamhet som föreningen bedriver.

Vi har också genomfört flera trygghetsvandringar i samverkan med stadsdelsförvaltningen och polisen. Arbetet med platssamverkan är i full gång. Vi har också bland annat genomfört utbildningar om våld i nära relation tillsammans med våra systerföreningar.

Trygghetsvandring i Smedshagen/Åkermyntan
Trygghetsvandring i Smedshagen/Åkermyntan
Trygghetsbesiktning hos Svenska Bostäder i Hässelby Gård.
Trygghetsbesiktning hos Svenska Bostäder i Hässelby Gård.

I slutet av året ökade efterfrågan på trygghetsbesiktningar rejält. Här kan du läsa mer om trygghesbesiktningar. Detta ser vi väldigt positivt på då vi vet att detta tillsammans med åtgärder, till följd av besiktningarna, förebygger inbrott i stor skala. Det visar bland annat den utvärdering av effekterna som systerföreningen i Järva låtit göra med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Det finns mycket mer att berätta om arbetet som sker i stadsdelarna och om det fantastiska arbete som fastighetsägare kan göra och gör för ökad upplevd trygghet och trivsel. Vi berättar gärna om goda exempel på trygghetsarbetet hos våra medlemmar och ser fram emot tips från er.

Vi hoppas att ni får en fin jul och ser fram emot en fortsatt god samverkan 2022.

God jul 2021
Ulf Malm, Jonna Malmback, Katarina Mangusson, Anna-Karin Pettersson

Taggar:, , , , , ,

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem