Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är tisdag 18 april 2017 kl 13.00-14.30. Mötet hålls i stadsdelsförvaltningen lokaler med adress Astrakangatan 19. Möteslokalen heter Tumultet. Handlingar som inbjudan/kallelse och förslag till dagordning mejlas ut till alla medlemmar innan mötet.

Taggar:

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem