Hässelby Vällingby Fastighetsägare
Komptensförsörjning i fastighetsbranschen

Kompetensförsörjning i fastighetsbranschen

Vi välkomnar våra medlemmar på ett seminarium om kompetensförsörjning i fastighetsbranchen. Tillsammans med våra systerföreningar i Stockholm, Upplands Väsby och Fastighetsägarna Stockholm bjuder vi in till detta seminarium där vi bland annat får en översikt av det framtida kompetensbehovet inom fastighetsbranschen. Vi kommer att diskutera olika möjligheter att samverka fastighetsägare emellan för att tillgodose kompetensförsörjningen. Vi får dessutom färska siffror från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd och nya insikter kring hur vi kan samverka med varandra, myndigheter och kommuner kring den kompetensbrist branschen står inför. Bjud gärna in de som är berörda i er organisation eller ert bolag, t.ex. HR-avdelningen eller det förvaltningsbolag som ni använder er utav. TID: 11 november 2021, kl. 14:30–16:30 PLATS: Fastighetsägarna Sverige, Drottninggatan 33, Stockholm ANMÄLAN: Senast den 8 november jonna.malmback@havafast.se MODERATOR: Anni Carpelan, chef hållbar utveckling, Fastighetsägarna Stockholm TALARE:
  • Emil Bood, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, Fastighetsbranschens framtida kompetensbehov?
  • Mikael Kampner, Upplands Väsby kommun, Väsbys kommunala arbetsmarknadsinitiativ.
  • Örjan Ekberg, Arbetsförmedlingen, Rätt utbildning baserat på behov.
  • Kristin Printz, HSBFramgångsrika exempel på samarbeten.
MÅLGRUPP: Målgrupp för seminariet är stockholmsföreningarnas medlemmar och berörda kommunanställda. SYFTE: Seminariet syftar till att få en överblick kring kompetensbehoven i fastighetsbranschen. Här kan du ladda ner inbjudan som pdf Kompetensförsörjning i fastighetsbranschen

Taggar:, , ,

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem