Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Första trygghetsvandringen i Hässelby Strand

Föreningens första trygghetsvandring i Hässelby Strand är genomförd. Det var god uppslutning med berörda samarbetspartners och medlemmar från Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret, SISAB, Svenska Bostärder, BRF Lovön 1 och Stockholmshem. Området var fint men en del klotter och sly rapporterades. Framför allt gav vandringen många givande diskussioner om otrygga platser i utemiljön. En trygghetsvandring är en utemiljöbesiktning ur ett trygghetsperspektiv. Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, polisen och stadsdelsförvaltningen genomför tillsammans trygghetsvandringar i stadsdelen. De synpunkter som kommer upp protokollförs och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder. Här kan du se de kommande trygghetsvandringarna. Trygghetsvandring Hässelby strand

Taggar:, , , ,

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem