Hässelby Vällingby Fastighetsägare
Martin Toller, områdeschef på Stockholmshem och Nadine Hanna, kundförvaltare på Stockholmshem

Fokus på utveckling

Under hösten har vi stort fokus på att träffa våra medlemmar för att lyssna in deras behov, hur de ser på utvecklingen och vad de vill ska hända. Hur kan vi få en samsyn, haka i varandra.

Nu har vi träffat Martin Toller, områdeschef på Stockholmshem och Nadine Hanna, kundförvaltare på Stockholmshem. Tack för ett bra möte och intressanta inspel om hur vi kan utveckla föreningen vidare.

Martin Toller, områdeschef på Stockholmshem och Nadine Hanna, kundförvaltare på Stockholmshem

Taggar:, , , ,

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem