Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Ett tryggt Hässelby-Vällingby

Den 2-8 oktober anordnas Hässelby-Vällingbys första våldsförebyggande vecka med start på FN:s internationella ickevåldsdag. Under veckan uppmärksammas hur en kan förebygga psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Det finns möjlighet att kunna lyssna till författarsamtal och föreläsningar, se på teater och ta del av många andra spännande aktiviteter. Aktiviteterna anordnas av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning i samverkan med lokala aktörer. Läs detaljerat program här!

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem