Hässelby Vällingby Fastighetsägare
Trygghetsvandring i Hässelby Gård

Boka in höstens trygghetsvandringar!

En trygghetsvandring är en utemiljöbesiktning ur ett trygghetsperspektiv. Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, polisen och stadsdelsförvaltningen arrangerar tillsammans trygghetsvandringar.

Trygghetsvandringarna genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, dvs fastighetsägare, representanter från stadsdelsförvaltningarna och Trafikkontoret samt polis och medborgare. De synpunkter som kommer upp protokollförs och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Under hösten är följande trygghetsvandringar inplanerade, med start kl 17.30:
4 oktober Hässelby gård
12 oktober Smedshagen
18 oktober Råcksta/Vällingby

Mer information kommer inom kort.

Trygghetsvandring i Hässelby Gård

Taggar:, , , , , ,

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem