Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Arkiv för oktober, 2021

Trygghetsbesiktning hos Svenska Bostäder i Hässelby Gård.

Trygghetsbesiktning för ökad trygghet

En trygghetsbesiktning utgör ett av de grundläggande arbetssätten för att bedöma vilka åtgärder som behövs för att öka trygghet och säkerhet i fastigheter. Hässelby-Vällingby Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar som en medlemsförmån.

våld i nära relation

Välkommen till en utbildning om våld i nära relation

VÅLD INOM FAMILJEN ÄR INGEN PRIVATSAK

Våld är inte bara misshandel. Dit räknas också hot om våld, knuffar och annan kränkande behandling. Våld inom familjen kan också ta sig uttryck i form av kontroll, isolering, ekonomiska påtryckningar och sexuellt tvång. Våld i nära relation är ingen privatsak utan ett brott och faller under allmänt åtal.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem