Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Arkiv för oktober, 2017

Muralmålningar i Grimsta

I vår kommer några av passagerna mellan Svenska Bostäders hus i Grimsta att bli färggladare – ett samarbete mellan Stockholm konst och fastighetsägaren Svenska bostäder. Planen är att pryda flera väggar i passager in till olika gårdar med muralmålningar. Ett unikt projekt eftersom Stockholm Konst tidigare bara har arbetat med enskilda stora väggar, enligt Frida Cornell, curator och projektledare på Stockholm konst. Det är ännu inte klart vilka väggar det blir eller vilka konstnärer som ska göra målningarna. Men de boende skall få möjlighet om att tycka till gällande målningarna 0ch vad de vill se för motiv i sitt bostadsområde. Läs mer här!

Seminarium Våld i nära relation

Den 3 oktober anordnade Hässelby – Vällingby Fastighetsägare ett seminarium kring våld i nära relation.  Syftet var att informera och dela kunskap kring hur man hanterar situationer då man misstänker att det förekommer våld i nära relation. Målgruppen var förvaltare, fastighetsskötare, bovärdar, personer som arbetar med bostadssociala frågor och distriktschefer eller andra personer som rör sig i bostadsområden eller nära boende. Föreläsarna på seminariet var: Seminariet var välbesökt och engagerade deltagarna. Det är svåra frågor med mörk statistik samtidigt som det finns mycket och tung kompetens inom området. För den som vill läsa mer finns här polisens material: Brottsoffer Våld i nära relation Även Hässelby – Vällingby Fastighetsägares statistik finns att tillgå: Våld i nära relationer 2017-10-03 Vad kan man då göra som hyresvärd eller anställd om det finns en misstanke om att det förekommer våld i nära relation hos en boende?
  • Medvetenhet, dela och sprid kunskap
  • Prata med varandra och de boende
  • Skaffa policy/rutin (Huskurage) för hur ni hanterar detta
  • Visa intresse
  • Gör en anmälan
  • Sätt upp t.ex. tvättstugeinfo om hur den som är drabbad kan få hjälp

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem