Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Arkiv för mars, 2017

Lokal arbetskraftsrekrytering, samlat material

För några veckor sedan hade vi tillsammans med Fastighetsägare i Järva, Rågsveds Fastighetsägare, Skärholmens Fastighetsägare samt Fastighetsägarna Stockholm ett seminarium om lokal arbetskraftsrekrytering.

Syftet med seminariet var att hitta sätt att komma till rätta med den kompetensbrist som fastighetsbranschen lider av och som kommer att växa. Det råder också en konkurrenssituation bolagen emellan om den personal som finns, vilket kan ni läsa mer om i Fastighetstidningen som intervjuade två av våra talare. Branschen kommer att behöva ca 11.000 nya anställda inom loppet av 10 år och inflödet av nya medarbetare är för lågt. Detta i kombination att vi har stora utmaningar att få in nyanlända i jobb gör att vi behöver hitta nya vägar för att jobba med att matcha arbetslösa in i branschen. 

Här är talarnas material:

  1. Ylva Disheden Länsstyrelsen Prognosen för nuläget och 10 år framåt – hur ser det ut?
  2. Mona Finnström Fastigo Statistik och fastighetsbranschens bedömningar av läget
  3. Katarina Bexar Efas (Extern Arbetsgivarsamverkan) Sociala klausuler i upphandlingar Stockholm Stad 2017
  4. Kristin Printz HSB HSBs lärlingsprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen.
  5. Dilek Ipek AF HSBs lärlingsprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen.
  6. Sarah Pettersson om hur Stena arbetar och vilka vinster det finns med att ta socialt ansvar som privat aktör. 

Stena Fastigheter har tagit ett initiativ och för en diskussion med arbetsmarknadsförvaltningen kring ett matchningsprogram för fastighetsvärdar/skötare. Utbildningen är tänkt att bli ca 40 veckor där teori varvas med praktik på en arbetsplats. För att utbildningen ska bli av krävs ca 30 elever som ska erbjudas praktik och handledning. Förhoppningen är förstås att eleverna ska erbjudas en anställning efter genomgången kurs men det finns förstås inget krav. Stena vill gärna ha med fler fastighetsbolag i denna satsning, så den som är intresserad av ett samarbete kan prata med Sarah Pettersson som är relationsförvaltare på bolaget. Här är lite mer info om upplägget: upplägget kan du läsa Stena Farsta Skärholmen utbildning anställning v2

Otillåten andrahandsuthyrning

Otillåten andrahandsuthyrning motverkar en fungerande och öppen bostadsmarknad och skapar otrygga bostadsområden. Till stöd för hyresvärdar att hantera detta har Fastighetsägarna Stockholm tagit fram en checklista som kan användas vid misstanke om svarthandel med hyreskontrakt i samband med ett lägenhetsbyte. Checklistan är ett komplement till broschyren “Riktlinjer för lägenhetsbyte“.

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är tisdag 18 april 2017 kl 13.00-14.30. Mötet hålls i stadsdelsförvaltningen lokaler med adress Astrakangatan 19. Möteslokalen heter Tumultet. Handlingar som inbjudan/kallelse och förslag till dagordning mejlas ut till alla medlemmar innan mötet.

Rekrytering av lokal arbetskraft

Tillsammans med andra fastighetsägarföreningar runt om i Stockholm, var vi medarrangör till seminariet om Lokal arbetskraftsrekrytering. Då fastighetsbranschen står inför stora utmaningar att hitta medarbetare, belystes möjligheten att hitta nya grupper och vägar för att täcka vårt kommande rekryteringsbehov.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem