Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Arkiv för februari, 2017

Hässelby Hem vill bygga nytt i Smedshagen

Stadsbyggnadsnämnden tog den 23 februari beslut om att starta detaljplanearbete för byggande av ytterligare ca 400 lägenheter i Smedshagen. Hässelby Hem som är tänkt byggherre vill bygga med olika upplåtelseformer.

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem